Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Bölüm Başkanının Mesajı

İnşaat mühendisliği, dünyanın en eski uğraşlarından, mesleklerinden birisidir bu nedenle kurucu mühendislik alanlarının başında gelir. İnsanlığın yerleşik düzene geçmesiyle birlikte süregelen, barınma, ulaşım ve üretim gereksinmeleri ve bunları karşılamaya yönelik çabaları, bu konularda toplumun bazı bireylerinin bilgilenip, uzmanlaşmalarını hep gerekli kılmıştır. Bu alanların başlıcaları yapı mühendisliği, temel mühendisliği, su mühendisliği, ulaştırma ve malzeme bilimi konularıdır. Uzmanlık ve çalışma alanı ne olursa olsun bir inşaat mühendisi kuracağı yapının dayanıklılığını sağlamakla yükümlüdür. Bilişim teknolojileri bizlere her gün yeni ufuklar ve imkânlar sunarken biz akademisyenler de üzerimize düşen görevi layıkıyla yapmaya çalışmaktayız. Bu bağlamda, bölüm elemanlarımız araştırma faaliyetlerini yayınladıkları makaleler, katıldıkları konferanslar ve desteklenen projeleri ile günbegün artırmaktadırlar. Ayrıca, bölümümüz bünyesinde yapılan zemin etüdü, yapı güvenliği ve malzeme özellikleri tespiti konularında şehir ve bölgemize hizmet verilmektedir. Bölümümüzü seçtiğiniz için siz sevgili öğrencilerimizi tekrar kutlar; tüm öğretim üyelerimiz ve personelimiz adına devam eden öğretim yılının başarılarla, sağlık ve mutluluk dolu yeni bir mezuniyete bağlanmasını temenni ederim. İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

Tarihçe

1988 yılında kurulan İnşaat Mühendisliği Bölümümüz 20 Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 8 Araştırma Görevlisinden oluşan bir kadroya sahiptir. Her yıl öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı sonucunda Bölümümüz gece ve gündüz öğretim programlarına yaklaşık 200 öğrenci kayıt yaptırmaktadır.

Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ İnşaat Mühendisliği Bölümümüzün misyonu, uluslararası düzeyde lisans, lisans üstü ve meslek içi eğitimi vererek, değişik sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve ar-ge çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, yaratıcı, özgün ve estetik değerlere sahip, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, çağdaş, çevreye duyarlı, sosyal, ekonomik ve etik bilince ve sorumluluğa sahip, toplumun gelişmesine katkıda bulunacak aydın ve yaratıcı düşünebilen, geleceğin lideri inşaat mühendisleri yetiştirmek; uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan araştırmalar yapıp, ürettiği bilgileri ve birikimini ülkeye ve insanlığa aktararak hizmet vermeyi sürdürmektir. Bu misyonu gerçekleştirmek için Bölümümüz, bugün ulaştığı yüksek düzeyi aşarak, uluslararası boyutlarda bilimsel mükemmelliği ölçü alan bir araştırma ve eğitim kurumu haline gelmeyi amaçlamaktadır. VİZYONUMUZ İnşaat Mühendisliği Bölümümüzün vizyonu, çağdaş ve uluslararası niteliklerde eğitim veren; araştırmalar yapıp bilgiler üreten ve bunları yayınlayarak ülkenin ve insanlığın faydasına sunan; benzeri kurumlar arasında öncü bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır. Bütün faaliyetlerde mükemmelliğin ölçüsü uluslararası düzeydir. Bölümümüz dünyadaki en kaliteli inşaat mühendisliği eğitim ve öğretimi veren kurumlardan biri olmayı amaçlar. EĞİTİM PROGRAMININ HEDEFLERİ Fakültenin tümpaydaşları ile ortak bir akıl oluşturarak, eğitim ve ülkemizin uluslararasırekabet edebileceği öncelikli araştırma alanlarında, sürekli yenilikçi veatılımcı bir görev üstlenen Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü,yukarıda açıklanan vizyon ve misyonu doğrultusunda olmak üzere örgün öğretimprogramları kapsamında sistematik ve etkili bir inşaat mühendisliği eğitimiverebilmek için aşağıdaki program amaçları belirlemiştir: 

1. Temel mühendislik bilgilerini, yapı, hidrolik,  geoteknik, ulaştırma gibi inşaat mühendisliği alanlarında karşılaştıkları problemlerin çözümü için kullanabilmelidir.
2. İnşaat Mühendisliği mesleğini kamu kurumlarında ve özel/tüzel kuruluşlarda teknik personel veya yönetici olarak görev alabilir, inşaat mühendisliğinin uygulama alanlarında proje mühendisi, saha mühendisi veya şantiye şefi olarak görev yapabilir. Aynı zamanda kendi mühendislik şirketlerini kurup geliştirebilir.
3. Eğitimlerini ulusal üniversitelerde lisansüstü düzeyde sürdüren ve bu üniversitelerde akademisyen olarak görev alan inşaat mühendisleri yetiştirebilir.
4. Ömür boyu öğrenmeyi sürdürmek için meslek içi sürekli eğitim etkinliklerine katılan ve bu mesleki bilgileri ile etik kurallar ve mesleki sorumluluklar çerçevesinde kendini geliştirmesi beklenir.