BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Atatürk Üniversitesi

İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulumuzda Halk Sağlığı Merkezi tarafından 'Bağımlılıkla Mücadele' konulu konferans verildi
2017-11-29
Tüm Etkinlikler
Meslek Yüksekokulumuz 2017-2018 Güz Ara Sınav Programı.
2017-11-07
Tüm Duyurular

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi İspir Hamza Polat Meslek Yüksek Okulu; Atatürk Üniversitesi Senatosunun 16.01.1995 tarih ve 01 sayılı oturumunda alınan karar neticesine istinaden Yüksek Öğretim Genel Kuruluna teklif edilmiş ve Yüksek Öğretim Genel Kurulu’nun 16.06.1995 tarihli oturumunda incelenmiş ve İspir Meslek Yüksek Okulunun açılmasına karar verilmiştir. Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünün İspir Meslek Yüksek Okulu adının İspir Hamza Polat Meslek Yüksek Okulu olarak değiştirilmesi konusundaki teklifi 29.06.1998 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurulu toplantısında incelenmiş ve Meslek Yüksek Okullarına ad verme hakkındaki 12.03.1998 tarih ve 98.3.43 sayılı Yüksek Öğretim Genel Kurulu Kararı dikkate alınarak, 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca İspir Meslek Yüksek Okulu adının İspir Hamza Polat Meslek Yüksek Okulu olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. 2-MÜDÜRLÜK 16.06.1995 tarih ve 01 sayılı Yüksek Öğretim Genel Kurulu Kararı ile açılmasına karar verilen İspir Meslek Yüksek Okulu Müdürü  Doç.Dr. Mutlu KUNDAKÇİ'dir.    

Misyon ve Vizyon

Bütün faaliyetlerdeki amaç, mükemmelliğin ölçüsü olan uluslar arası düzeydir. Öncelikli olarak Türkiye’ de ve daha sonra Dünya’ daki yüksek okullar arasında vereceği eğitim-öğretim kalitesiyle adından söz edilen, bölgenin ve ülkenin kalkınması ve çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak lider bir yüksek okul olmak   Evrensel boyutta bilgi üretmek, bilim ufkunu genişletmek, çağdaş, bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak, toplumun gelişmesine katkıda bulunacak değişimlere kolayca adapte olabilen aydın ve yaratıcı düşünebilen ve işverenler tarafından aranan mezunlar yetiştirmek.