BAUM Portal English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Diş Hekimliği Fakültesi

Kalite Yönetim

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ
 Kalite Yönetim Sorumluları
 Sağlkta Kalite ve Performans Yönergesi
 Kalite Yönetim Birimi Prosedürü

 KOMİTELER
 
Bölüm Kalite Sorumluları
 Çalışan Güvenliği Komitesi
 Hasta Güvenliği Komitesi
 Tesis Güvenliği Komitesi

 EKİPLER
 
Anketör Ekibi
 Antibiyotik Kontrol Ekibi
 Beyaz Kod Ekibi
 Mavi Kod Ekibi
 Pembe Kod Ekibi
 Bilgi Güvenliği Ekibi
 Bina Turu Ekibi
 Tıbbi Cihaz Ekibi
 Hasta ve Yakınları - Çalışan Görüşleri Değerlendirme Ekibi
  
 İç Kontrol Sistemi