Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Hukuk Müşavirliği

KAMU MEVZUAT SİSTEMİ GÜNCELLEMELERİ

T.C.Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı’nın Elektronik Kamu Mevzuat Sistemi kayıt işlemlerinin yürütülmesi hakkındaki yazısı bildirilerek, Resmi Gazetede yayımlanmaksızın Üniversitemiz tarafından yürürlüğe konulan Yönetmelik, Genelge, Yönerge, Tebliğ, Sirküler,Talimat/Talimatname, Esas ve Usuller, Uygulama/Program Esasları,Kurul/Komisyon/Konsey kararı, Statü, Genel Şartname, Prosedür, Döküman/Yardımcı Yayın,Duyuru/İlan, Genel Yazı, İç tüzük, İlke Kararı, Katalog/Kılavuz, Liste/Konsept, Olur/Onay,Osmanlı Mevzuatı, Plan/Program, Politika, Prosedür, Rehber/Broşür, Resmi (üst) yazı,Sözleşme/Protokol, Uluslararası Antlaşma gibi her ne adla olursa olsun yürürlükte olan tüm ikincil mevzuatın, yürürlükte olduğu haliyle tespit edilerek bu bilgilerin, tespit edilen mevzuata ilişkin bilgilerde değişiklik olduğu takdirde, yapılan değişikliğin metne işlenmiş hali ile Müşavirliğimize gönderilmesi gereği belirtilmiş, bu doğrultuda ilgili birimlerden gelen dokümanlar ise sisteme entregre edilmiştir. Bu bağlamda; yazılarımız gereğince daha öncesinde Biriminizce gönderilen doküman haricinde, Biriminizle alakalı olan ve yukarıda izah edilen mevzuatsal niteliğe sahip dokümanlar oluşturuldu yahut güncellendi ise, bu durumun bilgilerini de ihtiva edecek şekilde aşağıya çıkarılan tabloya uygun olarak (Mevzuatın Adı, Onay Tarihi, Onay Sayısı,Onaylayan Makam, Düzenleme Amacı, Çıkarıldığı Birim vb.) pdf formatında Müşavirliğimize bildirilmesi gerekmektedir. (Daha önce Müşavirliğimize gönderilen ikincil mevzuatlar, güncelleme yok ise yeniden gönderilmeyecektir.)

Bu bağlamda; aşağıya çıkarılan 04.07.2018 tarihli ve E.1800202296 sayılı yazımız gereğince, Biriminizce gönderilen doküman haricinde, Biriminizle alakalı olan ve yukarıda izah edilen mevzuatsal niteliğe sahip dokümanlar oluşturuldu yahut güncellendi ise, bu durumun bilgilerini de ihtiva edecek şekilde (Mevzuatın Adı, Onay Tarihi, Onay Sayısı,Onaylayan Makam, Düzenleme Amacı, Çıkarıldığı Birim vb.) pdf formatında Müşavirliğimize bildirilmesi gerekmektedir. (Daha önce Müşavirliğimize gönderilen ikincil mevzuatlar, güncelleme yok ise yeniden gönderilmeyecektir.)

Not: Biriminizce yürürlüğe konulan ya da güncellenen ikincil mevzuatlara ilişkin gerekli bildirimin Hukuk Müşavirliğimize ivedilikle yapılması önem arz etmektedir.