Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

Kapsam

(1)Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda deney amacıyla kullanılacak hayvanların kullanımından önce alınması gereken izinleri, bu amaçla hayvan deneyleri merkezî etik kurulu ile hayvan deneyleri yerel etik kurullarının oluşturulması, bu kurulların çalışma usul ve esasları, görevleri,eğitim, denetim ve yükümlülüklerini kapsar.

(2)Bu Yönetmelik;

a)Deneysel olmayan tarımsal uygulamaları,

b)Deneysel olmayan klinik veteriner hekimliği uygulamalarını,

c)Veteriner sağlık ürünlerine pazarlama yetkisi verilebilmesi için gereken klinik deneyleri,

ç)Kayıtlı veya onaylı hayvancılık işletmelerinin yapmakla yükümlü olduğu uygulamaları,

d)Birincil amacı bir hayvanın kimliklendirilmesi olan uygulamaları,

kapsamaz.