Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

KİMLER MÜRACAAT EDEBİLİR

İş güvenliği uzmanlığı temel eğitim programına; 

1- Mühendislik Fakültesi Mezunları
2- Mimarlık Fakültesi Mezunları
3- Teknik Elemanlar

 katılabilir. 
Teknik eleman; Teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager veya biyolog ünvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını ifade eder.