Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kitap/ Kitap Bölümleri

Kitap / Kitap Bölümleri
Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu: Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı. Vehbi Koç Vakfı Yayınları, İstanbul 1996. Bölüm: Doğum Sonu Dönem Ve Sorunları
Prof. Dr. Mağfiret Kaşıkçı: Yaşlılarda Fiziksel Travmalardan Koruyucu Uygulamalar. Klinik Beceriler, Sağlığın Değerlendirilmesi, Hasta Bakımı ve Takibi, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul 2010. *Kan Transfüzyonu. Perry- Potter Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Nobel Tıp Kitapevi, 2011. 
Doç. Dr. Ayşe Okanlı: Kültürlerarası Hemşirelik.İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul 2012. Bölüm:Ruh Sağlığı Kültür ve Psikiyatri Hemşireliği
Doç. Dr.Reva Balcı Akpınar: Klinik Uygulama Becerileri Ve Yöntemleri. Nobel Kitapevi. Bölüm 8: Tıbbi Asepsi Bölüm 9: Steril Teknik  *Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar Ve Beceriler Nobel Tıp Kitapevi. 2011. Bölüm: Sindirim Sistemi Uygulamaları
Doç. Dr. Gülşen Eryılmaz: Kadın Sağlığı. Bearay Yayınevi, 2008. Bölüm 6: Doğum Sonu Dönem, Laktasyon Ve Emzirme
Yrd.Doç.Dr. Nazlı HACIALİOĞLU: Kitap: Hemşirelikte Öğretim Öğrenme ve Eğitim, 2. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2013. 
Kitap Bölümleri: Halk Sağlığı Hemşireliği Kitabı (Göktuğ Yayınevi; 2013, Amasya) İçinde: Halk Sağlığı Hemşireliği, Ana-Çocuk Sağlığı, Adölesan Sağlığı, Sağlık Eğitimi, İletişim ve Danışmanlık, Toplum Ruh Sağlığı, Epidemiyolojinin Halk Sağlığında Kullanımı. 
Doç. Dr. Dilek Kılıç: Bölümler: Erkek Sağlığı, Yaşlı Sağlığı, Toplumu Tanıma