Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Tortum Meslek Yüksekokulu

Komisyonlar

  Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi      Destek Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Hayrunnisa       MAZLUMOĞLU

  Dr. Öğr. Üyesi Şükran EFE

  Öğr. Gör. Mustafa ÖZGERİŞ

 Başkan

 Üye

 Üye

  Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu

  Dr. Öğr. Üyesi Hayrunnisa       MAZLUMOĞLU

  Öğr. Gör. Mustafa ÖZGERİŞ

  Öğr. Gör. Işıl Nehir YILMAZ

Başkan

 Üye

 Üye

Atama ve Yükseltme Kriter Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Hayrunnisa MAZLUMOĞLU

Öğr. Gör. Mustafa ÖZGERİŞ

Öğr. Gör. Mutlu SEVEN

Başkan

Üye

Üye

  Eğitim-Öğretim Komisyonu

  Dr. Öğr. Üyesi Hayrunnisa MAZLUMOĞLU

  Öğr. Gör. Işıl Nehir YILMAZ

  Öğr. Gör. Elçin ERCİŞ

  Başkan

  Üye

  Üye

Satın Alma Komisyonu

Öğr. Gör. Mustafa ÖZGERİŞ

Abdurrahman ŞUVA

 Adem OCAK

Başkan

Üye

Üye

 Stratejik Plan Komisyonu

 Dr. Öğr. Üyesi Hayrunnisa MAZLUMOĞLU

 Öğr. Gör. Mustafa ÖZGERİŞ

 Adem OCAK

 Başkan

 Üye

 Üye

 Araştırma ve Yayın Komisyonu

Öğr. Gör. Mustafa ÖZGERİŞ

 Öğr. Gör. Mutlu SEVEN

Öğr. Gör. Elif ÖNAL

 

Başkan

 Üye

 Üye


Muafiyet ve İntibak KomisyonuDr. Öğr. Üyesi Şükran EFE

Öğr. Gör. Işıl Nehir YILMAZ

Öğr. Gör. Elçin ERCİŞ

Başkan

 Üye

 Üye


Kalite Güvence KomisyonuProf. Dr. Tuncay İMAMOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Hayrunnisa MAZLUMOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Şükran EFE
Öğr. Gör. Mustafa ÖZGERİŞ
Öğr. Gör. Elçin ERCİŞ


Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye

Kurumsal İletişim BirimiÖğr. Gör. Mustafa ÖZGERİŞ
Dr. Öğr. Üyesi Hayrunnisa MAZLUMOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Şükran EFE

Öğr. Gör. Mutlu SEVEN

Öğr. Gör. Elif ÖNAL
Yönetici

Üye

Üye

Üye

Üye