Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Tortum Meslek Yüksekokulu

Komisyonlar

  Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi      Destek Komisyonu

  Öğr. Gör. Seda Nur ATASOY

  Öğr. Gör. Mustafa ÖZGERİŞ

  Öğr. Gör. Elif ÖNAL

 Başkan

 Üye

 Üye

  Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu

  Öğr. Gör. Seda Nur ATASOY

  Öğr. Gör. Mustafa ÖZGERİŞ

  Öğr. Gör. Işıl Nehir YILMAZ

 Başkan

 Üye

 Üye

Atama ve Yükseltme Kriter Komisyonu

Öğr. Gör. Mutlu SEVEN

Öğr. Gör. Mustafa ÖZGERİŞ

Öğr. Gör. Seda Nur ATASOY

Başkan

Üye

Üye

  Eğitim-Öğretim Komisyonu

  Öğr. Gör. Mustafa ÖZGERİŞ

  Öğr. Gör. Işıl Nehir YILMAZ

  Öğr. Gör. Nurhan AKBULUT

  Başkan

  Üye

  Üye

Satın Alma Komisyonu

Öğr. Gör. Mustafa ÖZGERİŞ

Ensar TOTİK

Adem OCAK

Başkan

Üye

Üye

 Stratejik Plan Komisyonu

 Öğr. Gör. Seda Nur ATASOY

 Öğr. Gör. Elif ÖNAL

Adem OCAK

 Başkan

 Üye

 Üye

 Araştırma ve Yayın Komisyonu

 Öğr. Gör. Mutlu Melis ÖZGERİŞ

 Öğr. Gör. Mustafa ÖZGERİŞ

 Öğr. Gör. Mutlu SEVEN

 Başkan

 Üye

 Üye