Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Konferans:Osmanlı Devletinde Göç

Prof. Dr. Ersin GÜLSOY- Osmanlı Devleti'nde Göç
27 Nisan 2017-14:00-Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Mavi Salon