Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Tortum Meslek Yüksekokulu

Koordinatörlük ve Temsilcilikler

 

TORTUM MESLEK YÜKSEKOKULU    KOORDİNATÖRLÜK VE TEMSİLCİLİKLER

Bologna    Eşgüdüm Komisyonu (Bek) Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Şükran EFE

Avrupa    Gönüllü Hizmet Koordinatörü

Öğr. Gör. Mutlu SEVEN

Erasmus    Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Şükran EFE

Mevlana    Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Hayrunnisa MAZLUMOĞLU

Farabi    Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Hayrunnisa MAZLUMOĞLU

Spor    Koordinatörü

Öğr. Gör. Mustafa ÖZGERİŞ

Engelli    Öğrenci Danışmanlığı

Dr. Öğr. Üyesi Şükran EFE

Birim    Staj Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Hayrunnisa MAZLUMOĞLU