Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Veteriner Fakültesi

Kurullar ve Komisyonlar

İhale ve Satın Alma Komisyonu:                         

Doç. Dr. Mehmet CENGİZ (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi H. Serkan EROL

Kenan AKSAK

Muayene Komisyonu :

Prof. Dr. Fikret ÇELEBİ(Başkan)

Doç. Dr. Gülşah ÇANAKÇI ADIGÜZEL

Doç. Dr. Özgür KAYNAR

Cengiz ÇIPLAK

Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu:

Prof. Dr. Fikret ÇELEBİ (Başkan)

Doç. Dr. Gülşah Çanakçı ADIGÜZEL

Doç. Dr. Seyda CENGİZ

Doç. Dr. Başak HANEDAN

Doç. Dr. Mustafa ÖZKARACA

Dr. Öğr. Üyesi Nergis ULAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Emin ŞENGÜL

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cemal ADIGÜZEL

Akademik Kriter Değerlendirme Komisyonu:

Prof. Dr. Fikret ÇELEBİ (Başkan)

Doç. Dr. Esin GÜVEN

Doç. Dr. Kübra Asena Terim KAPAKAİN

Staj Komisyonu:

Prof. Dr. Fikret ÇELEBİ (Başkan)

Doç. Dr. Başak HANEDAN

Doç. Dr. Serkan YILDIRIM

Burs Komisyonu:

Prof. Dr. Fikret ÇELEBİ (Başkan)

Prof. Dr. Dursunali ÇINAR

Prof. Dr. Mehmet GÜL

Başhekimlik Hasta Raporlama Komisyonu:

Asil Komisyon Üyeleri                      

Prof. Dr. Bülent POLAT (Başkan)

Prof. Dr. Mustafa Sinan AKTAŞ

Doç. Dr. Ali Doğan ÖMÜR

Doç. Dr. Latif Emrah YANMAZ

Yedek Komisyon Üyeleri     

Doç. Dr. Mehmet CENGİZ

Doç. Dr. Akın KIRBAŞ

Doç. Dr. Elif DOĞAN

Doç. Dr. Emrah Hicazi AKSU

Akreditasyon Kurulu:                                                            

Prof. Dr. Hamza AVCIOĞLU (Başkan)

Doç. Dr. Seyda CENGİZ

Doç. Dr. Mehmet Özkan TİMURKAN

Stratejik Plan Komisyonu:                         

Prof. Dr. Hamza AVCIOĞLU (Başkan)

Prof. Dr. Armağan ÇOLAK

Prof. Dr. Fikret ÇELEBİ

Prof. Dr. Ahmet YILDIZ

Prof. Dr. Mehmet Akif YÖRÜK

Dış İlişkiler Komisyonu:

Prof. Dr. Armağan HAYIRLI (Başkan)

Doç. Dr. Esin GÜVEN

Arş. Gör. Çiğdem SEVİM

Yıllık Hazırlama, Teknik ve Sosyal Faaliyetler Komisyonu:

Doç. Dr. Mehmet CENGİZ (Başkan)


Sportif Faaliyetler Komisyonu:                    

Dr. Öğr. Üyesi Emin ŞENGÜL (Başkan)

Dr. Orçun NAZİK

Arş. Gör. Ömer ELTAS

Web Sayfası Düzenlenme Komisyonu:

Prof. Dr. Fikret ÇELEBİ (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi H. Serkan EROL

Dr. Öğr. Üyesi Serdar ALTUN

Erasmus Öğretim Elemanı Değişim Koordinatörü:

Prof. Dr. Ziya Gökalp CEYLAN (Başkan)

Doç. Dr. Özgür KAYNAR

Doç. Dr. Latif Emrah YANMAZ

Erasmus Değişim Programı (Veteriner Fakültesi Koordinatörü):

Prof. Dr. Dursun Ali ÇINAR

Farabi Değişim Programı (Veteriner Fakültesi Koordinatörü):

Doç. Dr. Fatih Mehmet KANDEMİR

Mevlana Değişim Programı (Veteriner Fakültesi Koordinatörü):

Doç. Dr. Özgür KAYNAR

Akademik Teşvik Ön İnceleme Komisyonu:

Klinik Öncesi Bilimler Bölümü 

Prof. Dr. Yavuz Selim SAĞLAM Başkan

Doç. Dr. Esin GÜVEN

Doç. Dr. Mehmet Özkan TİMURKAN

Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü

Prof. Dr. Derviş ÖZDEMİR Başkan

Prof. Dr. Fikret ÇELEBİ

Doç.Dr. Fatih Mehmet KANDEMİR

Klinik Bilimler Bölümü

Prof. Dr. Zafer OKUMUŞ Başkan

Doç. Dr. Elif DOĞAN

Doç. Dr. Emrah Hicazi AKSU

Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü 

Prof. Dr. Ahmet YILDIZ Başkan

Prof. Dr. Armağan HAYIRLI

Prof. Dr. Ömer ÇOBAN

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü 

Prof. Dr. Mustafa ATASEVER Başkan

Doç. Dr. Gülşah ÇANAKÇI ADIGÜZEL

Doç. Dr. Meryem AYDEMİR ATASEVER

Bologna Süresi Çalışmaları Komisyonu:                                                                 

Prof. Dr. Fikret ÇELEBİ   Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Yavuz Selim SAĞLAM Klinik Öncesi Bilimler Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Zafer OKUMUŞ   Klinik Bilimler Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Derviş ÖZDEMİR  Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Mustafa ATASEVER Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Mehmet GÜL     Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Başkanı

Prof. Dr. İbrahim BALKAYA BEK Üyesi

EAEVE Komisyonu:

Doç. Dr. Mehmet CENGİZ (Başkan)

Doç. Dr. Latif Emrah YANMAZ

Doç. Dr. Özkan TİMURKAN

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk ÖZDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Serdar ALTUN

Dr. Öğr. Üyesi Nergis ULAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cemal ADIGÜZEL

Veteriner Fakültesi Proje Ofisi Komisyonu:

Prof. Dr. Mehmet Akif YÖRÜK (Başkan)

Doç. Dr. Esin GÜVEN

Doç. Dr. Meryem Aydemir ATASEVER

Dr. Öğr. Üyesi Betül Apaydın YILDIRIM

Döner Sermaye Komisyonu:

Prof. Dr. Zafer OKUMUŞ

Doç. Dr. Kübra Asena Terim KAPAKİN

Doç. Dr. Özgür KAYNAR

Doç. Dr. Mehmet CENGİZ

Doç. Dr. Mehmet Özkan TİMURKAN

Doç. Dr. Latif Emrah YANMAZ

Fakülte Eğitim Araç-Gereç ve Malzemeleri Belirleme Komisyonu:

Prof. Dr. Mehmet Akif YÖRÜK

Prof. Dr. Ziya Gökalp CEYLAN

Prof. Dr. Mustafa Sinan AKTAŞ

Doç. Dr. Seyda CENGİZ

Dr. Öğr. Üyesi Emin ŞENGÜL

Tıbbi ve Kimyasal Atıkların Yönetimi Komisyonu:

Doç. Dr. Mehmet CENGİZ (Başkan)

Doç. Dr. Gülşah Çanakçı ADIGÜZEL

Doç. Dr. Özgür KAYNAR

Doç. Dr. Hülya BALKAYA

Doç. Dr. Özkan TİMURKAN

Dr. Öğr. Üyesi Serkan YILDIRIM

Dr. Öğr. Üyesi Nergis ULAŞ

Arş. Gör. Çiğdem SEVİM

Talet ÇİFTÇİ (Araştırmacı)

Mehmet Nuri AKÇELİK