Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Bilgi ve Belge Yönetimi

Lisans Programı/Undergraduate Programme

2012-2013 AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN UYGULANMAKTA OLAN EĞİTİM PROGRAMI

 

2012-2013 AKADEMİK YILINDAN ÖNCE UYGULANMAKTA OLAN EĞİTİM PROGRAMI