Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Paylaş

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM ENSTİTÜLERİNİN TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ