Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Fen Bilimleri Enstitüsü

Lisansüstü Öğrencilerin Dikkatine!…

Lisansüstü Öğrencilerin Dikkatine!…

Ders, seminer ve tez kaydı yaptıracak olan Enstitümüz öğrencilerinin, herhangi bir web tarayıcı kullanarak Üniversitemiz web sayfasına girip, Öğrenci Bilgi Sistemi butonuna tıkladıktan sonra Danışman-Öğrenci linkini takip ederek, kullanıcı adı ve parolası ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.

Parolasını alamayanlar veya unutanlar için: TC Kimlik Numarası ile Parolamı Unuttum  sayfasını kullanarak parolalarını alabilecek veya yenileyebilirler.

Yeni kayıt yaptırmış olan lisansüstü öğrenciler danışmanlarını kendi sayfalarından Kişisel  Bilgiler adı altında Özlük Bilgilerinden öğrenerek danışman hocaları ile birlikte kayıtlarını yapacaklardır.

1. Bütün lisansüstü  öğrenciler (hangi aşamada olurlarsa olsunlar) ders kaydı yaptırmak  zorundadırlar. 

2. 2014-2015 öğretim  yılı bahar yarıyılından itibaren kayıt yaptırmış olan tüm lisansüstü öğrenciler (2018-2019  öğretim yılı güz yarıyılına ait lisansüstü dersler web sayfamızda ilan  edilmiştir.) Anabilim  Dallarının zorunlu (varsa) derslerini, tüm öğrenciler Bilim Eğitim ve Etik  dersini (2016-2017 güz yarıyılı itibariyle zorunlu ders kredisine sayılmaktadır) almak zorundadırlar.

3. Tüm lisansüstü öğrenciler bir dönem için en fazla 15 kredilik + Uzmanlık Alan Dersini alabilirler.

4. Yüksek Lisans derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler seminer ve uzmanlık alan ders  kayıtlarını yapacaklardır.

5. Yüksek Lisans derslerini tamamlayamayan öğrenciler kalmış oldukları dersleri almak zorundadırlar. Şayet ders iki yarıyıl açılmamış ise yerine danışman + bölüm  yazısı eşliğinde Enstitümüz Yönetim Kurul Kararı ile farklı bir ders alarak  kredilerini tamamlayabilirler.

6. Doktora tez aşamasında olan öğrenciler sadece Uzmanlık Alan Dersini seçerek kayıtlarını yenileyebilirler.

7. 2014 -2015  öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren kayıt yaptırmış olan doktora öğrencileri Anabilim Dalının zorunlu derslerini almak zorundadırlar.

8. Bilgisayar  Mühendisliği Anabilim Dallarında zorunlu (muafiyet şartı 65) İngilizce Hazırlık Sınıfı vardır. İngilizce Hazırlık Sınıfına devam edecek olan lisansüstü öğrencileri ders kayıtlarını Yabancı Diller Yüksekokulunda yapacaklardır.

9. Bilimsel Hazırlık Sınıfına devam edecek olan öğrenciler Bilimsel Hazırlık Koordinatörleri ile birlikte Öğrenci Bilgi Sisteminden ders kaydı yapabilirler.

10. Doktora öğrencileri için (2016-2017 öğretim yılı güz yarıyılı ve sonrası) Seminer zorunludur.

11. Enstitümüz Zorunlu derslerinden FBE501 Bilim Etik ve Eğitim Yüksek Lisans / FBE501 Bilim  Etik ve Eğitim Doktora dersi Fen Bilimleri Enstitüsü adı altında açılmıştır. Ders kaydı yaptıracak olan öğrenciler bu linkten istenilen derse ulaşabilirler.

* 2018-2019 eğitim yılı güz yarıyılından itibaren Enstitümüzde “Proje Hazırlama” dersi (Zorunlu, 2 Kredi  4 AKTS) açılmış olup, 2018-2019 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren doktora programına kayıt yaptırmış olan  tüm doktora  öğrencilerinin  dersi alması zorunludur.

12. 24.09.2018 ve  28.09.2018 tarihleri arasında tüm lisansüstü öğrenciler ders ve tez kayıtlarını yapmak zorundadırlar.

13. Yukarıda belirtilmiş olan tarihler arasında ders ve tez kayıt işlemlerini yapmış olan lisansüstü öğrencilerin ders kayıt onayları 25.09.2018  ve 01.10.2018 tarihleri arasında danışmanları tarafından yapılacaktır.

NOT : Uzmanlık Alan Dersini belirtilen tarihler  arasında seçmeyen öğrencilerin daha sonraki tarihlerde talepleri kesinlikle  kabul edilmeyecektir. 

14. Bir yarıyıl kayıt dondurmak isteyen lisansüstü öğrenciler ders kayıtlarını yaptırdıktan sonra web sayfasında bulunan dilekçeler  linkinden Kayıt Dondurma Dilekçesini  indirerek bağlı bulundukları Anabilim Dallarının üst yazısı eşliğinde müracaat edebilirler. İki yarıyıl kayıt dondurmak isteyen öğrenciler ders kaydı yapmadan müracaat edebilirler.

15. 2017-2018 öğretim yılı güz yarıyılı ve sonrası kayıtlı olan lisansüstü öğrenciler 21 Kredi ders almak zorunda olup; yukarıda belirtilen şartları sağlamak zorundadır.

16. Atatürk  Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 27/2.maddesine göre ders  saydırma yarıyılın ikinci haftasının sonuna kadar yapılır.

17. Yüksek Lisans öğrencileri için toplam azami süre 2+1 yıl olup, 4. yarıyıl sonunda ders/seminerde başarılı olamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

18. Doktorada azami  süre 4+2 yıldır. Yüksek lisans derecesi ile doktoraya kabul edilen öğrenci 4  yarıyıl sonunda derslerini başarı ile  tamamlamak zorunda olup en az 5.yarıyılda Yeterlik sınavına girmek zorundadır. Süresi içerisinde derslerinde başarısız olan veya 2 defa yeterlik sınavında başarısız olan/yeterlik  sınavına girmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

19. 2016-2017 öğretim yılı güz yarıyılı ve sonrası kayıtlı olan Yüksek lisans öğrencileri Tez  savunma sınavına en erken 4.yarıyılda yarıyıl sonu sınavlarının başlangıcından sonra girebilir.

20. Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrencinin 1 ay içerisinde Tez İzleme Komitesi oluşturulur, 6 ay içerisinde de öğrenci bu komiteye Tez önerisi sunar, Tez önerisini bu sürede sunmayan veya önerisi 2 defa reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

21. Doktorada  tez ara raporları 6 ayda bir komiteye sunulur, Tez ara raporu, Tez İzleme Komitesi tarafından üst üste 2 defa, yada aralıklı olarak 3 defa başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir (Döneminde sunulmayan tez önerisi başarısız sayılır).

22. Ortak Yüksek Lisans Programı ve Özel Öğrenci ile kayıt  yaptıracak olan öğrencilerin ders kayıt işlemleri  24.09.2018 ve 28.09.2018 tarihleri  arasında yapılacaktır. 

Bu statü ile kayıt yaptıracak olan öğrenciler Öğrenci Bilgi Sisteminden kullanıcı adı ve şifre aldıktan sonra başvuru işlemlerinden Kayıt Başvuruları /Ortak Program  Başvurusu, Özel Öğrenci Başvurusu linkinden ön kayıt işlemi yapılıp form çıktısı Enstitü Öğrenci İşlerine teslim edilecek Enstitü onayından sonra ders kayıt işlemlerini yapabilirler.

23. 20 Nisan 2016 tarihinde yayınlanan 29690 sayılı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin uygulanmasında, 2016-2017 Güz yarıyılının esas alınması, Lisansüstü öğrencileri için daha önce aldıkları süreler dikkate alınmadan yönetmelikte belirlenen azami sürenin yeniden başladığının dikkate alınması, öğrencilerin ders, yeterlik, tez, v.b. hususlarda daha önce başarısız oldukları sayı dikkate alınmadan yönetmelikte yer alan hakların öğrencilere verilmesi gerektiği ve ilişiklerinin kesilemeyeceği belirtilmiştir.