Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Maaş Katsayıları ve Göstergeler


01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

KATSAYILAR

-

Maaş Katsayısı

0,108550

Taban Aylık Katsayısı

1,699121

Yan Ödeme Katsayısı

0,034424

Kıdem Aylık Göstergesi 
 (Kıdem Aylık Göstergesi*Hizmet Yılı*Maaş Katsayısı)

Her hizmet yılı için 20,
 25 yılı hizmetten sonra 500

Aile Yardımı Ödeneği (Eş için)
 (2.134*Maaş Katsayısı)

204,987

Aile Yardımı Ödeneği 
 (Bir çocuk için 250, iki çocuk için 500*Maas Katsayısı)
 (Not: 0-6 yaş arası için (72 nci ay dahil) iki katı uygulaması yapılmaktadır.)

24,02 (Bir çocuk)
 48,0 (İki çocuk)
 72,06 (Üç çocuk)
 96,08 (Dört çocuk)
 120,1 (Beş çocuk)

 (Not: 0-6 yaş arasındaki çocuklar için 2 katı ödenecektir.)

Doğum Yardımı Ödeneği
 633 sayılı KHK'nın ek 4. maddesi hükmü gereğince, 1/5/2015 tarihinden itibaren; Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılır.

-

Ölüm Yardımı Ödeneği
 Es veya Çocuğun Ölümü (9500*Maaş katsayısı)
 Memurun Ölümü (9500*2*Maaş katsayısı)

912,55
 1825,1

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı
 9.500*Maaş Katsayısı

912,55

Emekli Keseneği (Kişi İçin)

% 16

Emekli Keseneği (Kurum İçin)

% 20

.

Emeklilik Keseneği matrahına eklenecek en yüksek Devlet memuru aylığına uygulanacak oranlar (2016-2017 toplu sözleşmesinin 42. madedsi    uyarınca)

Ek Gös. 8400 ve yukarısı

% 255

Ek Gös. 7600 dahil-8400 hariç

% 215

Ek Gös. 6400 dahil-7600 hariç

% 195

Ek Gös. 4800 dahil-6400 hariç

% 165

Ek Gös. 3600 dahil-4800 hariç

% 145

Ek Gös. 2200 dahil-3600 hariç

% 85

Diğerlerinde

% 55