Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği

Bölüm Başkanının Mesajı

Saygıdeğer Ziyaretçi, Makine Mühendisliği Bölümü Web Sayfasına hoş geldiniz. Mühendislik; matematiğe dayalı bilimi kullanarak, tecrübeden ve farklı fikirlerden yararlanmak suretiyle insanlık için faydalı mamuller üretme sanatıdır. Ulaşım araçları, yapılar, köprüler, tıbbi cihazlar, sportif aletler, kimyasal maddeler ve tesisler, atık temizleme sistemleri, iletişim sistemleri gibi insanoğlunun yararlandığı bütün sistemler mühendisler tarafından tasarlanır. Kısacası mühendislik, belirli bir ihtiyacı karşılamak için gerekli teknik ürün ve sistemi üretme ve geliştirme sürecidir. Makine mühendisliği ise makine mühendisliği öğrencilerinin; mekanik sistemler-mekanizmalar, termodinamik, enerji dönüşüm sistemleri, mühendislik malzemeleri ve tasarım-imalat yöntemleri konularında öğrenim gördükleri mühendislik alanıdır. Her ne kadar yeni mühendislik alanları doğsa da makine mühendisliği ülkemizde ve dünyada ihtiyaç duyulmaya devam eden temel bir mühendislik alanıdır. Makine Mühendisliği Bölümü çok kısa bir geçmişine rağmen hızlı bir şekilde gelişerek alt yapısını büyük ölçüde oluşturmuş Mühendislik Fakültesinin en güçlü bölümlerinden biri haline gelmiştir. Bölümümüz öğretim kadrosu ve altyapısı itibariyle Türkiye’deki ileri bölümlerden biri olup öğretim üyelerimizin büyük çoğunluğu Yurtiçi ve Yurtdışı üniversitelerde lisansüstü eğitimlerini tamamlayarak bölümümüzün öğretim kadrosuna katılmışlardır. Bölümümüzde Termodinamik, Enerji, Makine Teorisi-Dinamiği, Konstrüksiyon-İmalat ve Mekanik Anabilim Dalları bulunmaktadır. Bölümümüz laboratuar imkânları Atatürk Üniversitesi, TÜBİTAK ve DPT gibi kurumlar tarafından desteklenen pek çok proje sayesinde oldukça ileri seviyelere erişmiş bulunmaktadır. Bölümümüzde öğrencilerimizin değişik kültürel faaliyetler yapma imkânları da bulunmaktadır. Bölümümüzle ilgili bir başka önemli husus ise bölümümüzün MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından 2013 yılına kadar akredite edilmiş olmasıdır. MÜDEK, hem mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda YÖK tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır hem de Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir ve EUR-ACE Etiketi vermektedir. Bu sayede bölümümüz statiklikten dinamik bir sürece girmiş bulunmaktadır ki bu mezunlarımız açısından son derece önemlidir. Mezunlarımızın diplomaları artık AB ülkelerinde de geçerlilik kazanabilecektir. Değişik bölgelerden Bölümümüzü tercih eden öğrencilerimiz, Ülkemizin tarihi ve kültürel bir şehri olan Erzurum’da sıkılmayacaklardır. Çünkü Erzurum’un beyaz örtüsü öğrencilere kış sporları yapma şansını vermektedir. Erzurum’un yemek kültürü de öğrencelerin damak zevkini hitap edecek niteliktedir. Bu vesileyle Bölümümüzü tercih eden öğrencilerimize, hoş geldiniz diyor, öğrenim hayatlarında ve daha sonraki iş hayatlarında başarılar diliyorum.                                                                                                                        

Prof. Dr. Yaşar TOTİK                                                                                                                                                  


Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı

Tarihçe

Makine Mühendisliği Bölümü 1990 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi`nin bir bölümü olarak eğitime başlamıştır. Bölüm 1992 öğretim yılından itibaren İkinci Eğitim’e başlamıştır. Toplam 660 öğrencinin eğitim gördüğü Makine Mühendisliği bölümüne, 2010-2011 Akademik yılda; örgün öğretime 100, ikinci öğretime 100 öğrenci kabul edilmiştir.

Misyon ve Vizyon

VİZYONUMUZ Makine Mühendisliği Bölümü’nün Özgörevi (vizyon); - Bilimi kullanarak, insan odaklı eğitim ve hizmet vermek, - Bilgi ve teknoloji üretecek araştırma yapmak, - Ülkemizin yaşam kalitesini yükseltecek ve rekabet gücünü artıracak nitelikte makine mühendisleri yetiştirmektir. MİSYONUMUZ Makine Mühendisliği Bölümü’nün misyonu (özülküsü), Makine Mühendisliği eğitimi ile bilim ve teknolojik gelişim alanında mükemmellik merkezi olmaktır.