Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Personel Daire Başkanlığı

Mal Bildirim Formu

Mal Bildirim Formu  

Not: Mal Bildirim Formu, ön yüz ve arka yüz olmak üzere iki yüzden oluşmaktadır. Her iki tarafın da doldurulup, arka yüzdeki ilgili kısmın imzalanması gerekmektedir.