Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ek Bina 3. Kat. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 25240 Erzurum

BÖLÜM TANITIM SAYFAMIZ

Cevherden Metale Giden Yol

Devamı

METALURJİ VE MALZEME MÜH.

Ateşin icadıyla başlar bizim hikayemiz

Devamı

GELENEKSEL METALHANE

Teknik Gezi Tanıtım Videosu

Devamı

Bölüm Başkanının Mesajı

Merhaba,Atatürk Üniversitesi, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünün web sayfasına hoş geldiniz.Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunları başta otomotiv, uzay-havacılık, savunma, enerji, sağlık, petrol-kimya, tekstil olmak üzere hemen tüm teknoloji tabanlı alanlarda çalışabilmektedirler.Lisans öğrencilerimiz için temel hedefimiz, onlara uygulamalı deneyim içeren yüksek kaliteli bir mühendislik eğitimi vermektir. Genç ve dinamik bir kadroya sahibiz. Öğretim üyelerimizin her biri Bölümümüzü tercih edecek siz yetenekli öğrencilerimiz ile ilgilendiğiniz uzmanlık alanlarında çalışmaya ve projelerine sizleri katmaya hazır ve isteklidirler.Bölümümüz; Malzeme ve Üretim Metalürjisi olmak üzere iki ana araştırma alanına sahiptir. Metaller, seramikler, polimerler ile birlikte, nanoteknoloji ve kompozit malzemeler alanlarında yoğun bir eğitim programına sahipiz. Başta ülkemiz olmak üzere evrensel dünyada, bu alanlardaki büyüyen ihtiyaca cevap verecek, nitelikli mühendisler yetiştirmek üzere alt yapısını oluşturmuştur. Geçtiğimiz 4 yıl içinde, 100’ün üzerinde mezun vermenin ve bu mezunların büyük kuruluşlarda edindiği deneyim ve yaptıkları çalışmaların gururunu yaşamaktayız. Öğrencilerimizi ve geleceklerini gerçekten önemsiyoruz.Üniversitemiz bünyesinde öğrencilerimizin katılımına açık sayısız fırsat bulunmaktadır. Kültür, sanat, turizm, bilim, kariyer, girişimcilik, tarih, nanoteknoloji, spor, yurtdışı değişim programları vb. alanlarda 80’in üzerinde kulüp ve topluluk siz değerli öğrencilerimizin ilgisine açıktır ve ülkemizdeki üniversiteler içinde en aktiflerinden bazılarıdır.Bölümümüzün eğitim süresi 4 yıldır ve eğitim dilimiz Türkçedir. Tüm Lisans öğrencilerimizin girişimcilik ve inovasyon alanlarında öğrenci etkinliklerine katılımı ve işbirliği yapmasına önem veriyoruz. Staj deneyimlerinde pratik bilgileri ve adlıkları teorik eğitimi güçlü bir şekilde hayata geçirecekleri katılımlı bir deneyimi destekliyoruz. Böylelikle öğrencilerimizin gelecekte liderlik rollerini üstlenecek hale geleceklerine inanıyoruz.Fakültemizde yer alan diğer mühendislik alanlarında yan dal, çift dal programlarına dâhil olmalarını ve mezuniyet sonrası lisansüstü programlarda eğitimlerini sürdürebilecekleri bir ortam vadediyoruz.Halen öğrencilerimiz, mezunlarımız, aday öğrencilerimiz yâda ziyaretçilerimiz her türlü konuda bizimle iletişime geçebilir yâda bizi ziyaret edebilirsiniz.Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüne tekrar hoş geldiniz.Prof. Dr. Burak DİKİCİBölüm Başkanı

Tarihçe

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, günümüz ileri teknolojilerinde önemli paya sahip bir mühendislik dalıdır. Genel anlamda malzemenin bulunduğu her alan, bu mühendislik dalının bir çalışma alanıdır. Bu nedenle pek çok mühendislik dalının da doğrudan veya dolaylı olarak bağımlılık duyduğu bir daldır. Uzay teknolojisinde kullanılan hafif, vakum ortamına ve yüksek radyasyona maruz kalan bir uzay mekiğinin malzemesi de, tıpta kullanılan implant malzemeler de, elektronik devrelerde kullanılan yarı iletken malzemeler de Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünün çalışma alanlarıdır. Özellikle baş döndürücü bir hızla gelişen teknoloji, yeraltı kaynaklarının azalması, enerji maliyetlerinin artması gibi nedenlerden dolayı ihtiyaca cevap verebilecek ve ileri teknolojik gereksinimleri karşılayabilecek malzemelerin üretimine duyulan ihtiyaç, her geçen gün daha da belirgin hale gelmektedir.  Bunun doğal sonucu olarak Metalurji ve Malzeme Mühendisleri, üretim sektörünün hemen her aşamasında görev yaparlar. Gelişen ve büyüyen ülkemizde, pek çok yeni mühendislik dalı gibi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği dalı da genç ve dinamik kadrolara ihtiyaç duymaktadır. Yurt dışında malzeme konusunda eğitim veren ve çalışma yapan çok sayıda merkez bulunmaktadır. Ülkemizde ise Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü sayısı oldukça azdır. Bu nedenle Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden mezun olan genç Metalurji ve Malzeme Mühendislerine ciddi ihtiyaç vardır. Bu bölüm mezunları ülkemizde malzeme üretim ve karekterizasyonu konusunda çalışan çok geniş bir yelpazede iş bulabilme potansiyeline sahiptir. Atatürk Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde, ülkemizin sayılı üniversitelerinde doktora eğitimini tamamlamış öğretim üyeleri görev yapmaktadır. Ayrıca Bölümümüz adına Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde doktora eğitimine devam eden 2 adet araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölümümüz öğretim üyeleri tarafından TÜBİTAK ve Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından desteklenen AR-GE projeleri yapılmaktadır. Eğitim – Öğretim Atatürk Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde lisans seviyesinde hem örgün öğretim hem de ikinci öğretim programı uygulanmaktadır. Lisans programının normal öğrenim süresi dört yıldır. Bölümümüz MF-4 puan türüne göre öğrenci almaktadır. Bölümümüzde  İngilizce hazırlık programı uygulanmamaktadır. 

Misyon ve Vizyon

 Atatürk Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, nitelikli öğretim üyesi kadrosu ile vermiş olduğu lisans eğitimi ile, Mühendislik malzemelerinin üretimi, özellikleri, şekillendirilmesi, korunması konusunda bilgi sahibi ve yeni malzemeleri araştırma ve geliştirme bilgi ve becerisine sahip, Değişik endüstri ve araştırma kurumlarında üretim, uygulama, ve Ar-Ge çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, Yaratıcı, yenilikçi, kendini sürekli geliştirmeye açık, Takım çalışmasına yatkın, sorumluluk alabilen, Çevre, iş sağlığı ve güvenliğe duyarlı, Mesleki etiğe bağlı, insani değerlere saygılı, Ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, çağdaş Metalurji ve Malzeme Mühendisleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Atatürk Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören niteliklerde lisans öğrenciler yetiştiren, Metalurji ve malzeme mühendisliği alanında ülkenin eğitim, araştırma ve geliştirme ihtiyacını karşılayacak bilgi ve teknolojiyi üreten, Ürettiği bilgi ve teknoloji ile bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayan, Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve uygulayan, Gerçekleştireceği bilimsel ve uygulamalı araştırmalarla teknolojik ve akademik alanda söz sahibi bir bilim ve teknoloji merkezi olmayı kendine hedef edinmiştir.