Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

MEZUNİYET DERECELERİ

Mezuniyet derece listesine itiraz etmek isteyen öğrencilerimizin 1 Nisan 2019 Pazartesi gününe kadar
Fakülte Öğrenci İşlerine itiraz başvurusunda bulunması gerekmektedir.