Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 25240 ERZURUM

Bölüm Başkanının Mesajı

Bölümün Kuruluşu ve Amacı: Günümüzde moleküler teknikler, diğer birçok alanda olduğu gibi hızlı bir biçimde gelişmektedir. Bu gelişmelere paralel olarak, bir çok organizmaya ait genom verilerinin dünyaya yayınlanması ile organizmalara ait genomun yapısal analizinin yanında işlevsel analizleri de belirlenmektedir. Bu bakımdan, genom tarafından şifrelenen proteinlerin yapı ve işlevleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi konularında da yoğun çabalar sarf edilmektedir. Bu gün kullanılan çeşitli moleküler teknikler ve bilimsel verilerin pratiğe aktarılması ile çeşitli aşılar ve yeni ilaçlar daha çabuk ve kolay yapılabilmekte, kaliteli ve ekonomik zirai ürün elde edilebilmekte, besinlerin alerjik etkilerinin ortadan kaldırılabilmekte ve besleme değerleri artırılabilmektedir. Ayrıca, çeşitli mikro organizmaların gen mühendisliği teknikleri ile çevre kirliliğine karşı kullanılmasından biyolojik çeşitli ürünlerin geliştirilmesine kadar birçok alanda kullanılması mümkün olmaktadır. Diğer yandan çeşitli model organizmalar kullanılarak asrımızın en önemli hastalıklarından birisi olan kanser, diyabet, kalp hastalıkları ve alzaymır gibi birçok hastalığın genetik yapısı anlaşılabilmekte bu hastalıklara karşı tedavi yöntemleri denenmektedir. Atatürk Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, moleküler biyoloji ve genetik alanında nitelikli elemanlar yetiştirmek, bu alanda uluslararası düzeyde araştırmalar gerçekleştirmek, genetik alanında araştırmaları ile insanlığa hizmet etmek ve ülkemizin genetik çalışmalar sahasında uluslararası arenada yer almayı amaçlamaktadır. Bu amaçla bölümümüz,  Genetik, Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği alanlarında lisans, yüksek lisans  ve doktora eğitimi vermekle kalmayıp yapmış olduğu bilimsel çalışmalarla da hedeflediği amaca erişmenin gayreti içerisindedir.

Tarihçe

Tarihçe: Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Yüksek Öğretim Kurulunun 27.03.2009 tarih ve 1277 sayılı kararı ile Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesinde açılmış olup, 2009-2010 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini Ek kontenjandan alarak çalışmalarına başlamıştır.  

Misyon ve Vizyon

1. Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında  araştırmaya ihtiyaç duyulan değişik fakültelerdeki (Tıp, Fen-Edebiyat, Ziraat, Mühendislik vb.) ilgili elemanlarla ortak proje imkanı oluşturmak. 2. Genetik hastalıkların moleküler teşhisi için hastalık taşıyıcıların erken tespiti ile klinik çalışmalara katkıda bulunarak genetik hastalıklar ve sonuçları konusunda çalışmalar yapmak. 3. Alanı ile ilgili seminer, konferans, açık oturum, sempozyum ve kurslar düzenlemek. 4. Yurt içi ve yurt dışında bu konu ile ilgili yapılan bilimsel faaliyetlere imkan ölçüsünde elemanlar göndererek bilgi ve teknoloji transferi sağlamak. 5. Moleküler Biyoloji ve Genetikle ilgili nitelikli,  üretken ve sorumluluğunun bilincinde "Moleküler Biyolog" yetiştirmek.