Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Tıp Fakültesi

Neden Fakültemiz?

Fakültemizin üniversitesinin merkez yerleşkesinde bulunması nedeniyle, yerleşke içi ve şehir merkezi ile ulaşım sorununun olmaması

Öğrenciler için barınma sorunu olmaması

Yeterli nitelikte öğretim elemanının olması

Öğretim elemanlarımızın bilimsel yönden yetişmiş ve uygulama deneyiminin olması

Öğretim elemanlarımızın bilgi teknolojisi alt yapısını gerçekleştirme ve uygulamadaki yeterliliği

Fakültemizin tüm anabilim dallarında uzmanlık eğitiminin verilmesi

Eğitim ve öğretimde teknolojik sistemlerin kullanılması

Uluslararası teknolojiye sahip cihaz ve ekipmanlar içeren laboratuar olanaklarına sahip olunması

Uluslar arası tanı tedavi rehberlerinin takip edilmesi

Ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılar düzenlemesi ve bu tür toplantılara öğretim üyelerimizin katılımı ve ilgisinin yüksek oluşu

Donanımlı bir üniversite kütüphanesinin olması

Mezunlarımızın Ülkemizin her yerinde sağlık hizmeti sunacak mesleksel donanım ve yeterlilikte olması

İhtiyaca cevap verebilen ulaşılabilir tam metin veri tabanlarının olması

Her yıl artan sayıda yayın yaparak evrensel bilime katkıda bulunması

Yapılan çalışmaların üniversite ölçeğinde ödüllendirilmesi

Uyum içinde çalışan akademik ve idari personele sahip oluşu

Nedenleriyle Fakültemiz öncelikle tercih edilmesi gereken tıp fakültelerinden biridir