Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Adalet Meslek Yüksekokulu

Nufüs ve İletişim Bilgilerinin Güncellenmesi

Üniversitesmiz Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği`nin 36/3 maddesi uyarınca kayıt esnasında verdikleri adres ve telefon bilgileri değişen öğrencilerin ÖBS`den bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. Bunun için ÖBS`den Kişisel Bilgiler başlığından sonra Özlük Bilgileri başlığını tıklamalı ve buradan iletişim bilgilerinizi güncelledikten sonra kaydetmelisiniz.


İLETİŞİM BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ


ADRES BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ

NÜFUS BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ