Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Adalet Meslek Yüksekokulu

Öğrenci Belgesi ve Transkript Alınması

ÖĞRENCİ BELGESİ ALINMASI

Öğrenci belgelerinizi ÖBS `den ve e-Devlet `ten alabilirsiniz. Bu belgeler için ayrıca ıslak imza ve mühre gerek yoktur.

ÖBS `den çıkarttığınız belgelerin doğruluğu http://www.atauni.edu.tr/#!sayfa=belge-dogrulama adresinden online olarak sorgulanabilmektedir.

TRANSKRİPT ALINMASITranskriptlerinizi ÖBS `den alabilirsiniz. Bu şekilde aldığınız transkriptler için ayrıca ıslak imza ve mühre gerek yoktur.

ÖBS `den çıkarttığınız bu transkriptlerin doğruluğu http://www.atauni.edu.tr/#!sayfa=belge-dogrulama adresinden online olarak kontrol edilebilmektedir.