Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Edebiyat Fakültesi

Öğrenci Kulüpleri

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

 

Kulüp    

Bağlı    Bölüm

Akademik    Danışman

Germanistik Kulübü

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

Doç. Dr. Fatma ÖZTÜRK DAĞABAKAN

Arkeoloji Kulübü

Arkeoloji Bölümü

Arş. Gör. Hasan KASAPOĞLU

TÜDAT Kulübü

Bağımsız

Yrd. Doç. Dr. Fikret ARARGÜÇ

Bilgi Kulübü

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Doç. Dr. Dündar ALİKILIÇ

Coğrafya Kulübü

Coğrafya Bölümü

Arş. Gör. Çağlar ÇAKIR

Türk Dünyası Kulübü

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Arş. Gör. Esra YAVUZ

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Kulübü

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Arş. Gör. Deniz ERCAVUŞ

Felsefe Kulübü

Felsefe Bölümü

Doç. Dr. Ali UTKU

Filoloji Kulübü

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Arş. Gör. Cansu GÜR

Rus Dili ve Edebiyatı Kulübü

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü

Arş. Gör. Emre KIRLI

Sanat Tarihi Kulübü

Sanat Tarihi Bölümü

Arş. Gör. Burak Muhammed GÖKLER

Sosyoloji Kulübü

Sosyoloji Bölümü

Arş. Gör. Sait GÜLSOY

Tarih Kulübü

Tarih Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Coşkun ERDOĞAN

Türkoloji Kulübü

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Arş. Gör. Veli KILIÇARSLAN