Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu

Okul Hakkında

 

SUNUŞ

Şehir merkezine 146 km olan,Erzurum’a bağlı ispir ilçesinde 16.06.1995 tarihinde kurulan okulda 10 bölüm 15 program bulunmaktadır. 13 programda Türkçe öğretim yapılmaktadır.İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu’nun amacı; bilgili,donanımlı,becerili ve kaliteli ara eleman yetiştirmektir. Buradan mezun olan öğrenciler,bir taraftan kendi büro ve işletmelerini kurma olanağı bulurken, diğer taraftan özel ve kamu sektöründe  de iş imkanına kavuşabilmektedir. Okulumuzun bünyesinde 72 erkek, 72 kız olmak üzere toplam 144 öğrenci kapasiteli yurt, 2007 Yılı Kasım Ayı içerisinde faaliyete geçmiştir.Okulumuzda  yemekhane,kantin,kapalı spor salonu,bilgisayar ve uygulama laboratuarları ile kütüphane gibi üniteler yer almaktadır.Öğrencilere sağlık Kültür ve Spor dairesi Başkanlığı tarafından uygun ücretle öğle yemeği sunulmaktadır 

1-KURULUŞ                                                                                         

            Atatürk Üniversitesi İspir Hamza  Polat Meslek Yüksek Okulu; Atatürk Üniversitesi Senatosunun 16.01.1995 tarih ve 01 sayılı oturumunda alınan karar neticesine istinaden Yüksek Öğretim Genel Kuruluna teklif edilmiş ve Yüksek Öğretim Genel Kurulu’nun 16.06.1995 tarihli oturumunda incelenmiş ve İspir Meslek Yüksek Okulunun açılmasına karar verilmiştir.

            Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünün İspir Meslek Yüksek Okulu adının İspir Hamza Polat Meslek Yüksek Okulu olarak değiştirilmesi konusundaki teklifi 29.06.1998 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurulu toplantısında incelenmiş ve Meslek Yüksek Okullarına ad verme hakkındaki 12.03.1998 tarih ve 98.3.43 sayılı Yüksek Öğretim Genel Kurulu Kararı dikkate alınarak, 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca İspir Meslek Yüksek Okulu adının İspir Hamza Polat Meslek Yüksek Okulu olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.


2-MÜDÜRLÜK


16.06.1995 tarih ve 01 sayılı Yüksek Öğretim Genel Kurulu Kararı ile açılmasına karar verilen İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokul Müdürlüğünü asaleten Prof.Dr. Mutlu KUNDAKÇİ yürütmektedir