Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

e-Kartlar Merkez Müdürlüğü

Personel Kimlikleri

 
Üniversitemiz akademik ve idari personelinin e-Kimlik düzenlenmesiyle ilgili olarak 
aşağıda verilen işlem yolunu takip etmeleri gerekmektedir.
1- Üniversitemiz kadrolu personelinden yeni atanan veya zayi, kayıp vs. "e-kimlikleri" Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenmekte olup müracaatların doğrudan bu birime yapılması,
2- Yeni atanan personelin , e-Kimlik çıkarıldıktan sonra BAUM (Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü) 1. katta Seyfullah KELEŞ`e portal kayıtlarını yaptırmaları,
3- Portal kaydı yaptırdıktan sonra; kapılardan geçiş, turnikelerden geçiş ve yemekhane hizmetlerinden faydalanabilmeleri için E-Kartlar Merkezi (Merkezi Yemekhane altında)`ne "e- kimlikleri"ni göndermek veya kendileri getirmek suretiyle yetkilendirme işlemini yaptırmaları,
4- Kayıp veya zayi nedeniyle "e-kimlikleri"ni  yenileten akademik ve idari personelin, doğrudan E-Kartlar Merkezi (Merkezi Yemekhane altında) ne "e- kimlikleri"ni göndermek veya kendileri getirmek suretiyle yetkilendirme işlemini yaptırmaları,  
     kendilerine işlem ve zaman tasarrufu sağlayacaktır.