Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Güzel Sanatlar Fakültesi

"PİYANO MASTERCLASS"

PROF. DR. HAGİGAT MAHARRAMOVA VE ÖĞRENCİLERİ.... GÜZEL SANTLAR VFAKÜLTESİ MÜZİK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KORO SINIFI. SAAT: 13. 30