BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Atatürk Üniversitesi

Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi 25240 ERZURUm

Tarihçe

§Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi, ulusal ve uluslararası projelerle ilgilenen araştırmacılara, proje geliştirme, yazma, başvuru ve yürütme aşamalarında danışmanlık hizmeti vermektedir. §Proje çağrılarının Üniversite içinde duyurulması, proje destek imkanlarının tanıtılması gibi bilgilendirme faaliyetleri ile proje başvurusu aşamasında, formlarının kontrol edilmesi ve bilgilerin proje veritabanına aktarılması Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi’nin görevleri arasındadır. §Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi, başvuru formlarını ve sözleşme taslaklarını yalnızca Üniversite yükümlülükleri açısından incelemekte, başvuruların bilimsel ve biçimsel olarak uygunluğunu değerlendirmemektedir. §Uluslararası projelerin hazırlık, başvuru, yönetim ve denetim aşamalarında gerekli olan standart belgeler ve kurum bilgileri Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi’nden temin edilebilmektedir. §Ayrıca, Üniversitenin farklı birimlerini bir araya getiren çok ortaklı ulusal ve uluslararası projelerde proje ekibi oluşturma, varsa müşteri kurum ve proje katılımcıları ile ortak toplantılar düzenleme vb. proje geliştirme faaliyetleri de yürütülmektedir. §Avrupa Birliği destek programları ile ilgili kritik başarı faktörleri ve başarılı projelere ait örnek başvuru dokümanları paylaşılmakta, belirli bir proje fikri için en uygun destek programının seçilmesi konusunda danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Misyon ve Vizyon

Vizyon: Merkezimizin amacı yurtiçi ve yurtdışı proje teklif çağrılarını ilgili akademisyenlere duyurmak ve proje hazırlayan ilgili kişilerin birbirleriyle irtibata geçmelerini sağlamaktır.Proje kaynakların doğru ve etkin kullanımını sağlamak, projeler ile ilgili bilimsel,mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti vermek,proje yönetimi süreçlerini izlemek proje ofisi amaçları arasındadır. Misyon: Merkezimiz, üniversitemizin öğretim elemanlarını ve öğrencilerini proje yazma konusunda teşvik eder, proje sahiplerine proje hazırlama ve uygulama aşamasında destek verir ve işbirliği içerisinde ortak çalışma yürütülmesi için bilimsel toplantı, konferans ve kongreler düzenler.