Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Oltu Yer Bilimleri Fakültesi

Projeler

Bilimsel Araştırma ProjelerimizÖğrencilerin Boş Zamanlarını Değerlendirme ve Sportif Aktiviteleri Geliştirme Amaçlı Tenis Kortu Yapılması - Prof.Dr.Ekrem KalkanOltu Erzurum ve Çevresi Kayaçların Agrega Özelliklerinin Belirlenmesi - Yrd.Doç.Dr.Necmi Yarbaşı
Jeokimya ve Genel Jeoloji Laboratuarlarının Güçlendirilmesi - Yrd.Doç.Dr.Tuğbanur Özen Balaban
HDTMA İle Modifiye Edilmiş Mmt Üzerine Sulu Ortamdan İlaç Giderimin Sonikasyon Ve Adsorpsiyon İle İncelenemsi - Yrd.Doç.Dr.Özkan Açışlı
Sülfürlü Cevher Zenginleştirme Atıklarının Ardışık Ekstraksiyon Yöntemi İle Ağır Metal Kirliliği Yönünden Çevresel Etkilerin Araştrılması - Yrd.Doç.Dr.Gülşen TozsinErzurum Erzincan Bayburt Kars İlleri (Kd Türkiye) ve Çevrelerinde Yer Alan Peridotitlere Bağlı Gelişen Kromitlerin Potansiyellerinin Araştırlması - Prof.Dr.Ekrem KalkanÖğrencilerin Eğitim, Sağlık ve Sportif Faaliyetlerinde Etkili Olan Spor Tesislerinin Modernizasyonu - Yrd.Doç.Dr.Necmi YarbaşıOltu ve Çevresindeki Kömür Ocaklarının Ürün Karakterizasyonunun Belirlenmesi Ve Zenginleştirilme Potansiyelinin Araştırılması - Yrd.Doç.Dr.Gülşen TozsinSinop Havzası`Nın Üst Kretase/ Eosen Biyostrafisi, Paleoiklimsel Analizi, Kil Minerolojisi Ve Hidrojeolojik Özellikleri - Yrd.Doç.Dr.Meral KayaZemin Mekaniği Laboratuarının Kurulması - Prof.Dr.Mustafa SağlamGenel Jeoloji Laboratuarının Kurulması - Prof.Dr.Mustafa SağlamKömür Teknolojisi Laboratuarın Kurulması -Yrd. Doç. Dr. Öykü BilginOltu-Olur (Kd Erzurum) Dolaylarının Eosen Foreminer Biyostratigrafisi, Kil Minerolajisi ve Paleoiklimsel Analizi - Yrd. Doç. Dr. Meral ÇağlarCd2+ Ağır Metal İyonlarının Kırmızı Çamur (Alüminyum Atık Malzemesi) Kullanılarak Atık Sulardan Uzaklaştırılması - Prof. Dr. Ekrem KalkanBilgisayar Laboratuarı Kurulması ve Jeolojik Verilerin Bilgisayar Ortamında Değerlendirilmesi - Prof. Dr. Ekrem KalkanCevher Zenginleştirme Laboratuarının Geliştirilmesi - Yrd. Doç. Dr. Öykü BilginCevher Hazırlama Laboratuarının Kurulması - Yrd. Doç. Dr. Öykü BilginKömür Hazırlama Laboratuarının İyileştirilmesi - Yrd. Doç. Dr. Ufuk AydınCevher Zenginleştirme Laboratuarının Kurulması - Yrd. Doç. Dr. Öykü BilginKrom Zenginleştirme Tesis Atıklarının Değerlendirilmesi - Yrd. Doç. Dr. Öykü BilginJeokimya Laboratuarının Kurulması - Prof. Dr. Ekrem KalkanSpor Tesislerinin Öğrencilerin Eğitim, Sağlık ve Motivasyonu Üzerine Etkileri - Yrd. Doç. Dr. Necmi YarbaşıOltu Mikro Bölgelendirme Analizi - Yrd. Doç. Dr. Ufuk AydınErzurum Havzasının Hidrokarbon Potansiyelinin Araştırılması - Doç. Dr. Geşem ZeynalovErzurum Kuzeydoğusundaki Jeotermal Alanlarının Hidrojeolojik, Hidrojeokimyalasal, Mineralojik, Petrografik Ve Paleontolojik İncelenmesi - Yrd. Doç.Dr. Tuğbanur Özen BalabanÖğrencilerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme ve Sportif Aktivitelerini Geliştirme Amaçlı Sentetik Çim Halı Saha Yapımı - Prof. Dr. Ekrem KalkanWorld View-3 Multispektral Uydu Görüntüsü Analizi İle Oltu Taşı Minumun Potansiyel Rezervinin Belirlenmesi - Yrd. Doç. Dr. Gülşen Tozsin
Toprak Asitliğinin Mermer Artıklarıyla Rehabilitasyonu - Yrd. Doç. Dr. Gülşen Tozsin
Oltu Taşı İçeren İstifin Sedimantolojik, Stratigrafik ve Petrokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi - Prof. Dr. Ekrem Kalkan
Köprüköy (Erzurum) Bölgesinin Jeotermal Potansiyeli - Prof. Dr. Ekrem Kalkan
Mermer Atıklarının Fındık Verimi Üzerine Etkileri - Yrd. Doç. Dr. Gülşen Tozsin
Mineraloji-Petrografi Laboratuarı Kurulması - Prof. Dr. Mustafa Sağlam
Doğu Anadolu Bölgesindeki Kuvarsitlerin Özelliklerinin Belirlenmesi ve Kullnım Olanaklarının Araştırılması - Prof.Dr. Ekrem Kalkan
Doğal Zeolit Mineralinin Enerji Depolamadaki Kullanılabilirliğinin Araştırılması - Yrd. Doç. Dr. Öykü Bilgin
Fe2O3 / Organo-Mmt Kompozit Malzemelerinin Hazırlanması Ve Azo Boyalarının Giderim Etkinliğinin Adsorpsiyon Ve Sonikasyon Metodu İle İncelenmesi - Yrd. Doç. Dr. Özkan Açışlı
Elektrikli Ve Elektronik Atıkların (E-Atık) Metal Geri Kazanım Potansiyeli Bakımından Değelendirilmesi - Yrd. Doç. Dr. Gülşen Tozsin