Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Rehberlik ve Pisikolojik Danışmalık Hizmetleri

Misyon ve Vizyon

  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık:   Başvuran öğrencilerin karşılaştıkları duygusal, sosyal, eğitim, meslek ve iş seçimine ilişkin sorunlarının doğru yönlendirilmesi amacıyla   Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hizmeti  verilir. 1) Öğrencilerin, eğitsel, mesleki ve kişisel alanda yaşadıkları problemleri çözmelerinde ve ihtiyaç duydukları konularda bireysel görüşmeler yaparak öğrenciye rehberlik etmek, 2) Duygusal sorunları olan öğrencilerin, istek ve ihtiyaçlarına göre bireysel veya grupla psikolojik danışma görüşmeleri yapmak, bireyin önemli kararlar almasına, kendisini daha iyi tanımasına, çevresindeki insanlarla daha etkili iletişim kurmasına yardımcı olmak, 3) Öğrencilerin desteğe ihtiyaç duydukları alanları belirlemek, sorunlarını saptamak, çözümü için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve öğrencileri daha iyi tanımak amacı test uygulamaları gerçekleştirmek,  4) Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere, üniversite, kurallar ve yakın çevre hakkında tanıtıcı, aydınlatıcı bilgiler vermek, öğrencinin çevreye ve üniversite yaşamına alışmasını sağlamak,