Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Sosyal Bilimler Enstitüsü

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLARDA YAPILACAK ARAŞTIRMALAR

Sağlık Bakanlığı bağlı kuruşlarda araştırma ve uygulama çalışması yapmak isteyen öğrencilerin dikkatine.


1-Yapılacak çalışma ile ilgili danışman tarafından yazılacak dilekçe ( Dilekçede uygulama yapılacak il merkezi veya bağlı  ilçelerde bulunan sağlık kuruluşlarının isimleri, ayrıca çalışmanın hangi tarihler arasında yapılacağının mutlaka belirtmesi gerekmektedir.)

2- Araştırma Çalışmaları Başvuru Formunu doldurulup çıktıları alınarak izin yazısına eklenmesi gerekmektedir.

3-Anabilim Dalı Başkanlığının  üst yazısı ile birlikte Enstitüye gönderilecektir.

4-Yapılacak çalışma ile ilgili olarak hazırlanacak evrakların Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin (ilgili İlin) belirlediği şartalara uygun olması gerekmektedir.


SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLARDA YAPILACAK ARAŞTIRMA