BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar
Ebelik Bölümü Sınav Takvimi
2018-01-08
Sınav Takvimi Değişikliğl
2018-01-05
Çocuk Gelişimi Bölümü Sınav Takvimi Değişikliği
2017-12-28
Tüm Duyurular

Dekanın Mesajı

Sevgili Öğrenciler, Hedefimiz sağlık disiplinleri ile işbirliği içinde; bilimsel düşünceye sahip; her türlü gelişmenin takipçisi, halkla bütünleşmiş; insanın yaşam kalitesini yükseltecek; mesleki bilgi ve becerileri en üst düzeyde kazanmış dünya standartlarında hizmet sunacak; bölgenin ve ulusun sağlık öncelikleri doğrultusunda; birey, aile ve toplumun sağlığını koruyacak, geliştirecek, hastalıkları önleyecek, hastalık halinde bakım ve rehabilitasyon hizmetleri ile bireyin ve sosyal grupların baş etme gücünü arttıracak; çağdaş, temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı; bilimsel gelişmelere açık, eleştirel ve yaratıcı düşünceye sahip; uygulamalarında bilimsel verileri kullanan ve mesleki etik kuralları doğrultusunda çalışacak sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.Fakültemiz bu hedef doğrultusunda öğrencilerine gerekli bilgiye ulaşmanın yollarını öğreten ve ömür boyu öğrenmeyi hedefleyen bir eğitim sistemine ulaşmak için nitelikli akademik kadrosuyla çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir. Fakültemiz öğretim kadrosunda akademik gelişimin her aşamasında, elemanlar bulunmaktadır. Fakültemizde; 6 profesör, 11 doçent, 22 yardımcı doçent doktor, 2 öğretim görevlisi, 29 araştırma görevlisi, 2 araştırma görevlisi dr, 1 okutman ve 3 uzman olmak üzere toplam 76 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Fakültemiz öğretim elemanları tarafından ulusal ve uluslararası araştırma faaliyetleri yürütülmekte aynı zamanda bölgenin sağlık sorunlarına yönelik projeler de gerçekleştirilmektedir. Yılda 4 kez yayınlanan “Atatürk Üniversitesi Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi” ile bilimsel gelişmeye katkıda bulunmaktadır. Fakültemiz öğretim elemanlarının önderliğinde kurulan Türk Hemşireler Derneği Erzurum Şubesi de hemşireliği daha ileriye götürmek için faaliyetlerini sürdürmektedir. Fakültemiz Hemşirelik Bölümü ISO 9001:2000 kalite yönetim belgesine sahiptir. Sağlık bilimleri alanında kariyer yapmak isteyen tüm gençleri fakültemize bekliyoruz.   Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Samih DİYARBAKIR

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 25.02.2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Hemşirelik, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik Bölümü olmak üzere üç bölüm açılmıştır. Daha sonra Yükseköğretim Kurul Başkanlığı’nın 11.06.2009 gün ve 2631-17186 sayılı kararı ile Hemşirelik Yüksekokulu ve Erzurum Sağlık Yüksekokulu öğrencileri mevcut programlarıyla Sağlık Bilimleri Fakültesine aktarılmıştır. Hemşirelik Yüksekokulu ve Sağlık Yüksekokulu’nun akademik ve idari personeli 02.09.2009 tarihinde Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne aktarılmıştır. Hemşirelik Yüksekokulu binası Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Fakülteden 2012-2013  Öğretim yılında 185 öğrenci, 2013-2014 Öğretim yılında 197 öğrenci ve 2014-2015 Öğretim yılında ise 194 öğrenci mezun edilmiştir.

Misyon ve Vizyon

VİZYONUMUZ Eğitim, araştırma ve uygulama alanında bilimsel düşünce gücünü kullanarak değişime ve gelişime açık sağlık profesyonelleri ve bilim insanları ile sağlık hizmetlerine yön verebilmektir. MİSYONUMUZ Öncelikli görevimiz; sağlık disiplinleri ileişbirliği içinde; bilimsel düşünceye sahip; her türlü gelişmenin takipçisi, halkla bütünleşmiş; insan yaşamının kalitesini yükseltecek; mesleki bilgi ve becerileri en üst düzeyde kazanmış dünya standartlarında hizmet sunacak sağlık profesyonelleri yetiştirmektir. Diğer görevimiz, lisans üstü programlarımızda evrensel standartlarda bilimsel çalışmalar yapabilecek ve bu bilgi ve deneyimlerini öğrencilerine, uygulama alanlarına aktarabilecek akademisyenler yetiştirmektir. Hemşirelik, ebelik ve beslenme ve diyetetik bilim dallarında araştırmalar yaparak bilime katkı sağlamak bir  başka görevimizdir.