BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Atatürk Üniversitesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Mesleki Eğitim, Müfredatlar, İstihdam
2012-04-20
Mesleki Eğitim (Müfredatlar-İstihdam)
2012-04-20
Mezuniyet Töreni
2011-06-01
Tüm Etkinlikler
Mazeret Sınavı
2017-11-22
Ara Sınav Programı
2017-10-30
Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Sonuçları
2017-09-29
Tüm Duyurular

Yönetimin Mesajı

Sağlık alanında teknik eleman eksikliği, yıllardan beri büyük bir problem olmuştur. Bu problem, toplumun her kesimini ilgilendiren ve son derece önemli olan bir problemdir. Bu problemin çözümü amacıyla yurt genelinde ve üniversitemizde açılan sağlık hizmetleri meslek yüksek okulları, problemi kökten çözen kurumlar olmuştur. Bu amaca yönelik olarak kurulan yüksekokulumuzda, eğitim –öğretimin yanı sıra toplumun ihtiyaç duyduğu erdemli, bağımsız düşünüp-karar verebilen, ekip çalışmasında yer alabilecek, kendisi-toplumla barışık ve sağlık ordusunun vazgeçilmez elemanları olan teknik ara elamanlar yetiştirilmektedir. Teknik imkânları, dengi okullara göre oldukça ileri düzeyde olan yüksekokulumuzun temel felsefesi, hep daha ileri, hep daha iyiye, hep daha çağdaş olma ve en iyileri yetiştirmek olmuştur. Yüksekokulumuzun merkezde oluşu, aslında bir şanstır. Çünkü Üniversite Hastanesi ve diğer sağlık kuruluşları, birçok fakülte ve yüksekokul, yüksekokulumuzun önemli ve vazgeçilmez destekçisi olmuş, bu destekler ise öğrencilerimizi olması gerekenin çok çok ilerisine götürmüştür. Bu durum yüksekokulumuz için şans, öğrencilerimiz için sağlık sektöründe aranır elemanlar olmayı beraberinde getirmiştir. Kuruluşundan bu güne önemli mesafeler alarak eğitim öğretimine devam eden yüksekokulumuzun önümüzdeki yıllarda yeni atılımlara ayak uydurarak ve gelişerek her zaman hak ettiği yerde olacağından hiç kuşkumuz yoktur

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 21.11.1989 gün ve 2880 sayılı kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuş olan Yüksekokulumuz, 1991-1992 eğitim-öğretim yılında Anestezi, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuar Teknikleri ve Hemşirelik programları ile Tıp Fakültesi Morfoloji Binasında eğitim-öğretime başlamıştır. Hemşirelik ön lisans programlarının ülke genelinde lisans eğitimine dönüştürülmesi sonucu 1996–1997 eğitim-öğretim yılında Hemşirelik programı kapatılmıştır. 1997-1998 eğitim-öğretim yılında İlk & Acil Yardım ile Tıbbi Dokümantasyon & Sekreterlik programları; 2007-2008 eğitim yılında Diyaliz programı; 2009-2010 eğitim yılında Tıbbi Laboratuar Teknikleri (İ.Ö.) ve Tıbbi Dokümantasyon & Sekreterlik (İ.Ö.) programları; 2010-2011 eğitim yılında Yaşlı Bakımı, Diş Protez Teknolojisi ve Fizyoterapi programları; 2011-2012 eğitim yılında Odyometri ve Ortopedik Protez-Ortez programları; 2012-2013 eğitim yılında ise İlk & Acil Yardım (İ.Ö.) programı;          2015-2016 eğitim yılında "Eczane Hizmetleri", "Ameliyathane Hizmetleri" ve "Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon" programları açılmış ve ikinci öğretim programlarına ÖSYM ile öğrenci alımı yapılmamıştır.             2013-2014 eğitim yılı bahar yarıyılından itibaren eğitim öğretim faaliyetlerine kampüsteki yeni binamızda devam etmekteyiz. Yüksekokulumuzda bulunan onyedi adet programın tamamı aktif halde bulunmaktadır.

Misyon ve Vizyon

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Olarak Görevimiz: 21. yüzyılın değişen bilimsel ve sosyal koşullarına kolayca adapte olabilen, yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini yenilemeyi ilke edinmiş, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, takım çalışmasına ve paylaşım kültürüne yatkın, bilişim ve eğitim teknolojilerini kullanabilen, üst düzey bilgi ve beceri düzeyine sahip, halk sağlığına ve sorumluluklarına duyarlı, mesleğini ulusal ve uluslararası düzeyde yerine getirebilecek inisiyatif sahibi sağlık sektöründe hasta ile hekim arasında görev alacak ara elemanlar yetiştirerek, alanında lider bir eğitim kurumu olmaktır.