Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Doktor Öğretim Üyesi
Salih Birinci

 1. Lisans

  2000 / 2004
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  COĞRAFYA BÖLÜMÜ
 2. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  2005 / 2014
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
 3. Yüksek Lisans

  2004 / 2007
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFYA (YL) (TEZLİ)
 4. Doktora

  2007 / 2013
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFYA (DR)
 5. DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

  2014 / ...
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  COĞRAFYA BÖLÜMÜ

:

Telefon (Is)
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Cografya Bölümü 25240
Erzurum
E-Posta Adresi : sbirinci@atauni.edu.tr
Faks
Adres
:
:
4422314170-
:
Telefon (Cep)
SALIH BIRINCI
DOKTOR ÖGRETIM ÜYESI
Ögrenim Bilgisi
2007 FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESI/COGRAFYA BÖLÜMÜ/BESERI VE IKTISADI COGRAFYA ANABILIM
DALI
Tez adı: Bayburt ilinin cografyası (2013) Tez Danısmanı:(MEHMET ZAMAN)
Doktora ATATÜRK ÜNIVERSITESI
17/Mayıs/2013
2005 SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ/BESERI VE IKTISADI COGRAFYA (YL) (TEZLI)
Tez adı: Eynesil Ilçe Merkezi'nin cografyası (2007) Tez Danısmanı:(MEHMET ZAMAN)
Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNIVERSITESI
15/Agustos/2007
2000 FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESI/COGRAFYA BÖLÜMÜ/COGRAFYA PR. (IÖ)
Lisans ATATÜRK ÜNIVERSITESI
18/Haziran/2004
Görevler
YARDIMCI DOÇENT ATATÜRK ÜNIVERSITESI/EDEBIYAT FAKÜLTESI/COGRAFYA BÖLÜMÜ/TÜRKIYE
2014 COGRAFYASI ANABILIM DALI)
ARASTIRMA GÖREVLISI ATATÜRK ÜNIVERSITESI/SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ)
2005-2014
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans
2018
YUSUFOGLU HASAN, (2018). Atasu Vadisinin (Maçka/Trabzon) cografyası, Atatürk Üniversitesi->Sosyal
Bilimler Enstitüsü->Cografya Anabilim Dalı
1.
2016
CAMCI AYKUT, (2016). Hafik ilçe merkezi'nin cografi etüdü, Atatürk Üniversitesi->Sosyal Bilimler
Enstitüsü->Cografya Anabilim Dalı
2.
1
Dersler *
Ögrenim Dili Ders Saati
2016-2017
Lisans
TÜRKIYE ULASIM COGRAFYASI Türkçe 2
COGRAFYA MEZUNIYET TEZ ÇALISMASI I Türkçe 2
TÜRKIYE ÇEVRE SORUNLARI Türkçe 2
TÜRKIYE’DE KENT KURULUSLARI Türkçe 3
Arazi Çalısmaları I Türkçe 3
COGRAFYA MEZUNIYET TEZ ÇALISMASI II Türkçe 2
Tarihi Cografya Türkçe 2
Kültür Cografyası Türkçe 2
2015-2016
Lisans
TÜRKIYE ULASIM COGRAFYASI Türkçe 2
Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. BIRINCI SALIH (2018). An example of a protected area which has been opened to tourism: Tunca
ValleyNatural Park (NE Turkey). Eco mont-Journal on Protected Mountain Areas Research, 10(1),
81-86., Doi: https://dx.doi.org/10.1553/eco.mont-10-1s81 (Yayın No: 4103784)
2. BIRINCI SALIH (2017). Türkiye de Göç Etkinligi, Nüfus Devinimi ve Nüfus Degisimi (2014-2015).
Türk Cografya Dergisi(69), 81-88., Doi: DOI: 10.17211/tcd.332014 (Yayın No: 3670923)
3. BIRINCI SALIH,KAYMAZ ÇAGLAR KIVANÇ,CAMCI AYKUT (2017). KÜLTÜR TURIZMI AÇISINDAN
HARRAN ILÇE MERKEZI VEGELENEKSEL KUBBE MESKENLERI (SANLIURFA). Turkish Studies,
12(3), 93-118., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11289 (Yayın No: 3470255)
4. KAYMAZ ÇAGLAR KIVANÇ,BIRINCI SALIH,CAMCI AYKUT (2017). Erzurum Kenti ve Yakın
Çevresinde Askeri Turizm. Journal of Human Sciences, 14(1), 250-280., Doi:
10.14687/jhs.v14i1.4121 (Yayın No: 3430409)
5. BIRINCI SALIH,ZAMAN MEHMET (2016). Çımagıl Magarası Bayburt ve Çevresinin Ekoturizm
Potansiyeli. Turkish Studies. International Periodical for the Languages, Literature and History of
Turkish or Turkic, 11(2), 241-258., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9171 (Yayın
No: 2929268)
6. BIRINCI SALIH,ZAMAN MEHMET,BULUT IHSAN (2016). Limni Gölü Tabiat Parkının Gümüshane
Rekreasyon Potansiyeli. Uluslar Arası Sosyal Arastırmalar Dergisi (The Journal of International
Social Research), 9(46), 285-294. (Yayın No: 2929258)
7. HADIMLI HALIL,KARAKUZULU ZERRIN,BIRINCI SALIH (2010). Akseki Ilçesindeki Göçebe
Hareketler. Uluslar Arası Sosyal Arastırmalar Dergisi (The Journal of International Social
Research), 3(10), 348-359. (Yayın No: 331051)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)
basılan bildiriler :
BIRINCI SALIH,ZAMAN MEHMET (2018). Kadıralak Tabiat Parkı Ve Çevresinin Ecos Yöntemine
Göre Rekreasyon Degeri. Uluslararası Sosyal Bilimler Arastırmaları Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:4369052)
1.
KAYMAZ ÇAGLAR KIVANÇ,BIRINCI SALIH (2018). Evaluation of Agritourism and Agrotourism in
Terms of AGTOIN (Agriculture-Tourism-Interchange) and its Effect on Rural Development in
Uzundere Village. 4. International Agriculture Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:4369014)
2.
2
BIRINCI SALIH,KAYMAZ ÇAGLAR KIVANÇ,CAMCI AYKUT (2018). Göbekli Tepe’nin Arkeolojik
Turizm Potansiyelinin Degerlendirilmesi (Sanlıurfa). Uluslararası Stratejik ve Sosyal Arastırmalar
Sempozumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4368990)
3.
ZAMAN MEHMET,Kızılkan Yusuf,KAYMAZ ÇAGLAR KIVANÇ,BIRINCI SALIH (2017). Turizm
Açısından Persembe Ilçesi: Sakin Sehir (Cittaslow) Hareketi (Ordu). DOKAP BÖLGESI
ULUSLARARASI TURIZM SEMPOZYUMU, 1(1), 395-409. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:3618462)
4.
ZAMAN MEHMET,BIRINCI SALIH,KAYMAZ ÇAGLAR KIVANÇ (2017). Dag ve Yayla Turizminin Dogu
Karadeniz Turizmi Için Önemi. DOKAP BÖLGESI ULUSLARARASI TURIZM SEMPOZYUMU, 1(1),
429-437. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3618457)
5.
ZAMAN MEHMET,BIRINCI SALIH (2017). Tonya Ilçesinin Turizm Potansiyeli. DOKAP Bölgesi
Uluslararası Turizm Sempozyumu, 438-447. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3685201)
6.
BIRINCI SALIH,KAYMAZ ÇAGLAR KIVANÇ,CAMCI AYKUT (2017). Bulut (Tar) Selalesi ve Çevresinin
Rekreasyon Potansiyeli. INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH, 1(1),
461-477. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3607083)
7.
BIRINCI SALIH,KAYMAZ ÇAGLAR KIVANÇ,ZAMAN MEHMET (2017). Türkiye’de Iller Arası Göç
Hareketinde Cinsiyet Yapısının Analizi (2014-2015). Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu,
1(1), 1659-1671. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3787394)
8.
KAYMAZ ÇAGLAR KIVANÇ,BIRINCI SALIH,CAMCI AYKUT (2017). SÜRDÜRÜLEBILIR TURIZM
AÇISINDAN UZUNDERE SAKIN(CITTASLOW) SEHRI. AL-FARABI 1st International Congress on
Social Sciences, 1(1), 1000-1026. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3591956)
9.
BIRINCI SALIH,KAYMAZ ÇAGLAR KIVANÇ,DUMLU YUSUF (2017). MACERA TURIZMI AÇISINDAN
DEGERLENDIRILMESI GEREKEN BIR KIS DOGA SPORU: BUZ TIRMANISI. 6th International
Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 1(3), 684-705. (Tam Metin
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3570882)
10.
BIRINCI SALIH,ZAMAN MEHMET,BULUT IHSAN (2016). Limni Gölü Tabiat Parkının Gümüshane
Rekreasyon Potansiyeli. The 4nd International Geography Symposium (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:2929274)
11.
ZAMAN MEHMET,BIRINCI SALIH (2016). Anadolu da Yayla Yerlesmeleri Tarihsel Gelisimi ve
Yaylacılık Kültürü. 4. Uluslarası Türk Söleni Türk Kültürü Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:2947305)
12.
CAMCI AYKUT,BIRINCI SALIH,KAYMAZ ÇAGLAR KIVANÇ (2015). Sivas ta Yeni Bir Turizm
Destinasyon Alanı Yıldızdagı Sivas Kıs Sporları Turizm Merkezi. I. Uluslararası Türk Dünyası
Turizm Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2026271)
13.
ZAMAN MEHMET,BIRINCI SALIH (2013). Bayburt Ilinin Kültür Turizm Potansiyeli. Kafkasya
Üniversiteler Birligi Uluslararası Agrı Sosyal Bilimler Kongresi, 65-72. (Tam Metin Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:2929696)
14.
ZAMAN MEHMET,BIRINCI SALIH,HADIMLI HALIL (2012). Anadolu da Yaylacılık Kültürü. 10.
Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (28 Agustos-2 Eylül 2012), 27-38. (Tam Metin
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:343728)
15.
HADIMLI HALIL,ZAMAN MEHMET,BIRINCI SALIH (2012). Orta Asya dan Ege Bölgesi ne Uzanan Bir
Kültür Tire de Izmir Sultan Nevruz. 10. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (28
Agustos-2 Eylül 2012), 951-958. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:344002)
16.
BIRINCI SALIH,ZAMAN MEHMET (2010). A Sample Of The Change Of Folk Culture Architecture
With Popular Culture Traditional High Pasture Houses In The Eastern Black Sea Region. The 2nd
International Geography Symposium, June 2-5, 2010 Kemer-Antalya, 54-54. (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:343506)
17.
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
Besikdüzü Ilçesinin Cografyası (2018)., BIRINCI SALIH, -, Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap),
(Yayın No: 4369034)
1.
Bayburt Ilinin Cografyası (2015)., BIRINCI SALIH, Detay Yayıncılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı
371, ISBN:978-605-4940-75-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2043749)
2.
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
Salpazarı (tarih-kültür-insan), Bölüm adı:(Salpazarı Ilçesinin Cografyası) (2017)., ZAMAN
MEHMET,BIRINCI SALIH,Yımaz Bayraktar Sibel, Serander, Editör:Veysel Usta, Basım sayısı:1,
Sayfa Sayısı 27, ISBN:978-605-2104-04-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3749326)
1.
Harita Bilgisi ve Cografi Bilgi Sistemleri, Bölüm adı:(Haritanın Temel Unsurları) (2016)., BIRINCI
2. SALIH, Atatürk Üniversitesi Açık Ögretim Fakültesi Yayınları, Editör:Mehmet Zaman, Ibrahim
3
Kopar, Cemal Sevindi, Basım sayısı:1, ISBN:978-975-442-901-5, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın
No: 2929319)
Harita Bilgisi ve Cografi Bilgi Sistemleri, Bölüm adı:(Cografi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Kullanım
Alanları) (2016)., BIRINCI SALIH, Atatürk Üniversitesi Açık Ögretim Fakültesi Yayınları,
Editör:Mehmet Zaman, Ibrahim Kopar, Cemal Sevindi, Basım sayısı:1, ISBN:978-975-442-901-
5, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2929322)
3.
The Science and Education at the Beginning of the 21st Century in Turkey, Bölüm adı:(A
Historical Fact On The Eastern Black Sea Mountains: Traditional Hıgh-Pasture Festivals) (2013).,
ZAMAN MEHMET,BIRINCI SALIH, St. Kiliment Ohridski Universiyt Press, Editör:Prof Dr.
Aleksandır Durujinin, Assoc Prof. Dr. Zdravka Kostova, Assoc. Prof. Dr. Igor Sharuho, assoc.
Prof. Dr. Emin Atasoy, Basım sayısı:1, ISBN:978-954-07-3514-6, Ingilizce(Bilimsel Kitap),
(Yayın No: 345500)
4.
Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region II, Bölüm adı:(Traditional Upland
Houses in the Eastern Black Sea Region) (2011)., BIRINCI SALIH,ZAMAN MEHMET, Cambridge
Scholars Publishing, Editör:Recep Efe, Munir Ozturk and Ibrahim Atalay, Basım sayısı:1,
ISBN:ISBN13: 978-1-4438-2986-1 ISBN: 1-4438-2986-2, Ingilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No:
345147)
5.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. ZAMAN MEHMET,SEVINDI CEMAL,BIRINCI SALIH (2018). Tarihi Yolların Bulustugu Erzurum
Sehrindeki Beseri Turistik Eserler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(Özel
Sayı), 581-601. (Kontrol No: 4227122)
2. BIRINCI SALIH (2018). Ardahan Ilinde Iç Göç Hareketinin Yas ve Cinsiyet Yapısının Analizi (1995-
2016). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(Özel Sayı), 457-473. (Kontrol
No: 4227118)
3. BIRINCI SALIH,CAMCI AYKUT (2016). Korunması Gereken Geleneksel El Sanatlarına Bir Örnek
Sivas Bıçagı Üretimi. Marmara Cografya Dergisi (elektronik)(33), 493-509. (Kontrol No: 2929255)
4. ZAMAN MEHMET,BIRINCI SALIH (2011). Dogu Karadeniz de Termal Turizminin Gelistirilebilecegi
Merkezlere Yeni Bir Örnek Ikizdere Kaplıcası. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 15(2), 405-429., Atıf Sayısı: 1 (Kontrol No: 341670)
5. ZAMAN MEHMET,SAHIN IBRAHIM FEVZI,BIRINCI SALIH (2011). Çal Magarası Düzköy Trabzon ve
Çevresinin Ekoturizm Potansiyeli Açısından Önemi. Dogu Cografya Dergisi, 16(26), 1-23. (Kontrol
No: 341894)
6. ZAMAN MEHMET,BIRINCI SALIH (2009). Ilçe Merkezi Statüsü Kazandıktan Sonra Sehirlesme
Sürecine Giren Yerlesmelere Bir Örnek Besikdüzü. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 9(43), 147-166. (Kontrol No: 341287)
7. ZAMAN MEHMET,BIRINCI SALIH (2009). Kaçkar Dagları nda Alternatif Bir Turizm Aktivitesi Heliski
Dag Kayagı . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2), 33-46., Atıf Sayısı: 1
(Kontrol No: 341496)
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1. BIRINCI SALIH,KAYMAZ ÇAGLAR KIVANÇ (2015). Gelismekte Olan Bir Spor Ve Kıs Turizm Merkezinin
Sürdürülebilir Yönetimi Kandilli Erzurum. Dogu Karadeniz Sürdürülebilir Turizm Kongresi (Tam Metin
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2929671)
2. ZAMAN MEHMET,BIRINCI SALIH (2012). Dogu Karadeniz Kıyı Kusagında Dogal Afetler ve Insan
Yasamı Üzerine Etkileri. III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu (4-6 Ekim 2012), 62-62. (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:344736)
3. BIRINCI SALIH,ZAMAN MEHMET,HADIMLI HALIL (2012). Bayburt Ilinde Iç Göçün Yas Grupları
Bakımından Analizi. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Cografya Bölümü, 1. Ulusal Cografya
Sempozyumu Bildirileri (28-30 Mayıs 2012), 61-72. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:344259)
Editörlük
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Cografya Bölümü 1 Ulusal Cografya
Sempozyumu Bildiriler Kitabı 28 30 Mayıs 2012 , Kitap, Editör, Mega Ofset
1.
4

* Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.