BAUM Portal English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

İç Denetim Birimi Başkanlığı

Sorumlulukları

a) Mevzuata, iç denetim yönergesine, denetim ve raporlama standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek.

b) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek.

c) İç denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini aşan durumlarda iç denetim birimi başkanını haberdar etmek.

ç) Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde, durumu iç denetim birimi başkanına bildirmek.

d) Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde objektif olmak.

e) Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak.

f) İç Denetim Birimi Başkanı tarafından belirlenen politika ve prosedürlere (standart form ve belgeler) uymak.

g) Denetlenen birimlerle yapılan yazışmalar hakkında İç Denetim Birimi Başkanlığını bilgilendirmek.

İç denetçiler, görevlerinde, idari görevlere atandıklarında ve iç denetçiliğe döndüklerinde KİDS ve Meslek Ahlak Kurallarına uyarlar.

İç denetçiler, denetim stratejisinin belirlenmesinde, iç denetim planı ve programı ile iç denetim yönergesinin hazırlanması ve revizyonunda aktif katılımda bulunurlar.