BAUM Portal English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Sosyal Bilimler Enstitüsü

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ETİK KURUL YÖNERGESİ

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ETİK KURUL YÖNERGESİ