Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Bilgi ve Belge Yönetimi

Sosyal ve Kültürel Aktiviteler/Social & Cultural Activities

Bilgi ve Belge Yönetimi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Dündar Alikılıç’ın akademik danışmanlığa Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencilerinin kurduğu bilgi kulübü bölümde aktif olarak sosyal, kültürel ve akademik etkinliklerde bulunmaktadır. Bu tür etkinlikler her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. Detaylı bilgi için Bilgi Kulübü web sayfasına tıklayınız.
----
The students take part in social, cultural and academic activities in the department in an information club that they have established. These types of activities are conducted each year regularly. Assoc. Prof. Dr. Dündar ALİKILIÇ is advisor to information club.