Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

STRATEJİK PLAN İÇ GENELGESİ (2017/2) Yayınlanmıştır.

Üniversitemiz 2017/2 İç Genelgesi ve eki 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı Hazırlık Programı aşağıda yer almaktadır.