Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Su Ürünleri Fakültesi

FAKÜLTE ÖĞRENCİLERİNE BURS İMKANLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

TARAFINDAN VERİLECEK BURSLAR 

Bu programa kayıt yaptıran ve Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen burstan yararlanmayan en yüksek puanlı 3 öğrenciye Üniversitemizdeki öğrenimi süresince Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı tarafından 8 ay süre ile 700 TL burs verilecektir. Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen başarı şartını sağlayamayan öğrencinin bursu kesilir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU    BAŞKANLIĞI 

TARAFINDAN    VERİLECEK BURSLAR

Bu programa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından burs verilecektir. http://www.yok.gov.tr/documents/10279/40281437/Y%C3%96K_Destek+Bursu_Usul_Esaslar.pdf