Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
http://www.atauni.edu.tr/tarih

ANİ HARABELERİNE ZİYARET

Tarih Bölümü Öğrencileri Ani Harabelerini Ziyaret Etti

Devamı
Fotoğraf Sergisi
2018-11-29
Bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Selami Kılıç ve Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur 100. Yılında Mondros Mütarekesi ve Karadeniz’de Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu’na katılmışlardır
2018-11-09
Bu Yıl 18. Düzenlenen Türk Tarih Kurumu Kongresine Tarih Bölümü Öğretim Üyeleri Geniş Bir Katılım Sağladılar
2018-11-09
Tüm Duyurular

Misyon ve Vizyon

Misyonu Bugünün şekillenmesinde birinci derecede rolü bulunan geçmişin, özellikle yakın geçmişin, bilimsel yöntem ve disiplinler arası bakış açısıyla incelenerek anlaşılabileceği tespitinden yola çıkarak, tarih perspektifi kazanmış, olaylara ve sorunlara eleştirel ve olabildiğince nesnel bakabilen bireyler yetiştirmek; Aynı yöntem ve bakış açısı ile bütüncü bir yaklaşım çerçevesinde dünya tarihi ve bu çerçevede Türk tarihinin değişik safhalarını ve Türklerin yaşadıkları değişik coğrafyalarda temas kurdukları toplumlarla etkileşim süreçlerini inceleyerek, insanlık ve ülke yararına olmak üzere, toplum hafızasının sağlıklı bir biçimde oluşmasına katkıda bulunmak; Bugünün anlaşılması ve geleceğe dönük politikalar oluşturulup kararlar alınmasında, tarihî tecrübenin bilincine varılmasının sağlayacağı etki ve katkı ile tarih alanındaki bilgi birikiminin önemini kavratmak; Söz konusu  bulgu ve bilgileri toplumun hizmetine sunmak ve bu amaçla araştırma ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek.     Vizyonu Geçmişin incelenmesi önemli ölçüde günün koşulları ve yöntemleri ile şekillendiğinden, yapılmakta olan bilimsel bilgi üretimini ve verilen eğitimi, çağdaş yöntem ve teknikler ile güncelleştirmek; Bu çerçevede,  sorgulayıcı ve yenileşmeci bir anlayışla, ülke insanının bilgi birikimi ve kültürel donanımının yükselmesi ve Türkiye’nin bilim ve medeniyete ciddi katkılar sunan bir ülke konumuna gelmesi amacıyla çalışan bir bölüm olmak.