BAUM Portal English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Mühendislik Fakültesi

Tarihçe

Kuruluş ve Gelişme
Fakültemiz Ülkemizin özellikle sanayileşme açısından tam manasıyla gelişmesini tamamlayamamış olan Doğu Anadolu Bölgesi’nde, çeşitli Mühendislik alanlarında hizmetler üretmek amacıyla 01.12.1976 tarihinde Mimarlık ve Mühendislik Yüksekokulu adıyla kurulmuş ancak kadro kanunu çıkarılmadığından gerekli bütçeye de sahip olamamış ve kuruluşunu uzun süre tamamlayamamıştır. Yüksek öğretim kurumlarının yeniden düzenlenmesine dair 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin değiştirilerek kabulü hakkında 2809 Sayılı Kanun ile yeniden teşkilatlandırılarak 20 Temmuz 1982 yılında Mühendislik Fakültesi adıyla faaliyete başlamıştır. Lisans düzeyinde 1985 yılında Kimya, 1988 yılında Çevre ve İnşaat, 1990 yılında Makine, 2004 yılında Elektrik-Elektronik, 2009 yılında Endüstri, 2010 yılında Metalürji ve Malzeme Mühendisliği,  2011 yılında ise Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretime başlamıştır. Halen bu sekiz bölümde lisans ve lisansüstü düzeyde örgün öğretim, Çevre ve Kimya Mühendisliği hariç diğer bölümlerde ikinci öğretim de devam etmektedir. Ayrıca Enerji Sistemleri Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği Bölümleri açılmış olup gelecek yıllarda öğrenci alınması planlanmaktadır.

Amaç ve Hizmetler
Ülkemizin genelinde olduğu gibi bölgemizde de Mühendislik alanında yüksek öğretim yapmak isteyen genç nüfusun sayısı her yıl artmaktadır. Fakültemizin kurulmasıyla hem ülke genelinde hem de bölgemizde kendi yöresinde öğrenim görmek isteyenler için imkân sağlanmıştır. Mezun olan öğrencilerimiz ülkemizin çeşitli yörelerinde ve Bölgemizde endüstriyel ve teknik alanlarda hizmet vermektedir.

Bölgemizde metalik, endüstriyel ve enerji içerikli çeşitli tabii kaynaklar mevcut olup, bunların araştırılması, işletilmesi, mâmül madde üretilmesi, hizmete sunulması ve mevcut üretim tekniklerinde çıkan sorunların çözümlenmesi önemli bir husustur. Hava, su ve toprak kirliliği basta olmak üzere, muhtelif çevre problemlerinin yerinde çözümü de bölgemizde güncellik arz etmektedir. Yine bölgenin fay hattı üzerinde bulunması nedeniyle deprem riski taşıması; uzun ve sert kış şartlarının ön plana çıkardığı ısınma ve yalıtım problemleri; bölgenin deniz seviyesinden yüksek olması sebebiyle ortaya çıkan yakma problemleri; iletişim, elektrik etüt faaliyetleri; yatırımların planlanması ve yönlendirilmesi gibi hususlarda bilimsel ve teknolojik hizmetler verilmesi gerekmektedir. Fakültemiz hem yetiştirdiği Mühendisler hem de imkanları nispetinde bünyesindeki bilim adamları ile bu ve diğer ilgili alanlarda gerek araştırma-geliştirme çalışmaları ile gerekse Döner Sermaye kapsamında bölgeye hizmet sunmaktadır. Ayrıca, düzenlenen Panel, Sempozyum, Kurs ve benzeri faaliyetlerle çeşitli alanlarda bilimsel gelişmeler ilgililere aktarılmaktadır. 

Eğitim Faaliyetleri
Fakültemizde halen Kimya, İnşaat, Çevre, Makine, Metalürji ve Malzeme, Elektrik-Elektronik, Endüstri, ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinde 2562‘si Örgün, 2290‘ı da İkinci Öğretim, olmak üzere toplam 4852 öğrenci lisans öğrenimi görmektedir. Ayrıca bu bölümlerde yüksek lisans ve doktora programı bulunmaktadır. Lisansüstü çalışmalarda, bölgeye özgü problemlere çözüm olması açısından hafif inşaat malzemeleri üretimi, güneş enerjisinden yararlanma, kömür kaynaklarının değerlendirilmesi, ısı yalıtımı, madenlerin değerlendirilmesi gibi konularda da çalışmalar yapılmaktadır.

Üniversitemizin merkezi kütüphanesine ek olarak Fakültemizde de 185 okuyucu kapasiteli bir kütüphane mevcuttur. Kütüphanemizde Rektörlük ve akademik personelimizin katkılarıyla, yurtiçi, yurtdışı üniversiteler ile bilim insanlarının yaptığı bağış, vb imkanlarla 15000’e yakın mesleki kaynak kitap bulunmaktadır. İlaveten kütüphanemiz olanaklar ölçüsünde süreli yayınları takip etmektedir. Hem kaynak kitap hem de süreli yayın potansiyelimizi artırmak için gayretler sürdürülmektedir. Kütüphanemizdeki kaynakların isimlerine internetten ulaşılabilmektedir. Ayrıca, Fakültemizde eğitimde kalitenin artırılmasına yönelik olarak;

- Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerle işbirliğine gidilmiş ve bu çerçevede yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde görev yapan, konusunda söz sahibi bilim insanlarını davet edilerek Fakültemizde seminerler düzenlenmektedir.
- Akademik personelimizin bilgi ve görgüsünün artırılması için de oluşturulan belli kriterlere göre yurtdışına eleman gönderilmesi sürdürülmektedir.
- Ders kayıt işlemleri web tabanlı olarak yapılmaktadır.
- Fakültemizde dersler, müfredatlar ve yürütülen eğitim üzerine, eğitim - öğretimin hedef kitlesi olan öğrenci görüşlerinin alınmasına yönelik olarak her dönemin sonunda “Anket” uygulaması yapılmaktadır.

Fakültemiz 128 kişilik dört ayrı Bilgisayar Laboratuvarları ve 112 kişi kapasiteli iki bilgisayar destekli çizim salonları ile hizmete devam etmekte olup, toplamada aynı anda 240 öğrencinin Bilgisayar Programlama Dersleri’nin uygulamaları, Bitirme Ödevi ve Proje çalışmaları için yararlanması sağlanmıştır. Laboratuvar ve salonlarda internet kullanımı öğrencilere açıktır.

Tesisler ve Bina
Fakülte Binamız 25.000 m2  kapalı alana sahip olup ilave olarak Rektörlüğümüz tarafından yaptırılmakta olan 6500 m2 lik ek bina inşaatı da devam etmektedir.

Mevcut Binada Bulunan;
Dershaneler : Değişik boyutlardaki yirmi bir (21) adet dershane aynı anda 1600 öğrenciyi alacak kapasitededir.
Lisansüstü Dershaneler: 8 adet
Amfiler : Aynı anda 640 öğrenciye cevap verecek yedi (7) amfi bulunmaktadır. 
Laboratuar Bloğu : 34 laboratuvara  ilave olarak yeni 8 adet laboratuvarda hizmete sunulmuş olup iki atölye mevcuttur.
Kütüphane  : 185 öğrenci kapasitelidir.
Seminer Salonu  : 180 dinleyici kapasitelidir.
Öğrenci Faaliyet Odası : 1 adet (toplam 30 öğrenci kapasiteli)