Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Ziraat Fakültesi

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü ERZURUM

Bölüm Başkanının Mesajı

Modern biyolojideki gelişmeler insanoğlunun genlere ve genler üzerinde etkili olan faktörlere ilgisini daha da artırmıştır. Bilim adamları bir yandan dünya üzerinde var olan farklı hastalıklara çare ararken diğer yandan artan dünya nüfusuna daha iyi besin imkanları sağlamak için çabalamaktadırlar. Günümüzde gelişmiş ülkelerin moleküler biyolojiye ve biyoteknolojiye ayırdıkları bütçeler her geçen gün daha da artmaktadır. Bu doğrultuda modern biyolojinin ekseni moleküler çalışmalara doğru kaymaya başlamıştır. Bütün bu gelişmeler sonucunda tüm dünyada moleküler biyoloji sahasında yetişmiş ve tecrübeli eleman ihtiyacı hızla artmıştır. Ülkemiz biliminin hızla ilerleyen bilim dünyasında hak ettiği yerini alması için moleküler biyoloji ve biyoteknoloji sahasında yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Muhtemeldir ki önümüzdeki yüzyıl bu sahada donanımlı gençlerin çağı olacaktır.

Tarihçe

“Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü” Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 07/05/2009 tarih ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde açılmış olup 2009-2010 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak çalışmalarına başlamıştır.

Misyon ve Vizyon

VİZYON: Tarımsal Biyoteknoloji bölümünün vizyonu; öğrencilerine yüksek kaliteli eğitim vermek; yaptığı araştırma ve projeleri ile uluslararası düzeyde bir ziraat fakültesi bölümü olmaktır. MİSYON: Tarımsal Biyoteknoloji konusunda, mesleki bilgi ve beceriyle donatılmış, çağdaş, paylaşımcı, tarımsal gelişmeye hız verebilecek nitelikte eleman yetiştirmek; ülkenin ihtiyaç duyduğu konulara yönelik tarımsal biyoteknoloji alanında araştırmalar yapmaktır.

Bölüm Hakkında

Genel Konular