Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Güzel Sanatlar Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü

Amaç

Temel Eğitim Programı herhangi bir sanat, dalını merkeze almadan genel sanat formasyonu üzerinde durarak Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin, özgün sanat yapıtları yanında her türlü görselliği estetize edebilmeleri ve farklı tasarımlar yapabilecek seviyede bir eğitimden geçmelerini hedeflemektedir. Yürütülen dersler yardımıyla öğrencilerin gerekli teknik, kuramsal ve kültürel donanıma sahip bireyler olmalarına destek verilmektedir.Bu sayede gözlem-analiz-sentez sistematiği içinde desen, tasarım ve renk alanlarındaki bilgi ve becerileri gelişmiş, yorumlama ve ifade yeteneğiyle sanata dair farkındalıkları ve yaratıcılığı olan sanatçı potansiyeline ulaşmak istenilmektedir. Görsel materyallerin değerlendirilmesi, tanıtımı ve teşhirini yapabilecek, Sanatı kuram ve uygulama bütünlüğünde ele alarak sosyal, dini, siyasi, ekonomik, vb. birçok açıdan değerlendirebilen,  analizini yapabilen, Sanatın Bilimsel ve Kuramsal Yönünü öğreterek, öğrencide bilimsel ve kuramsal düşünebilme yetisini geliştirilmek hedeflenmektedir. Böylece sanatın ve estetiğin inceliklerini öğrenen öğrenci, bu bakış açısını kendi alanında uygulamanın yanı sıra bunu günlük hayatına yansıtarak erdemli, tevazu sahibi, sabırlı, hoşgörülü ve naif kişilikler yetişmiş olacaktır.

Tarihçe

Temel Eğitim Bölümü, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer almakta olup 2547 sayılı YÖK Kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 1999-2000 tarihinde kurulmuştur. Temel Eğitim Bölümü programında fakültenin tüm bölümlerinin gereksinim duyduğu sanat eğitimine ilişkin dersler bulunmaktadır. 2012 yılından itibaren ise Sanat Kuramı ve Eleştiri Anabilim Dalı altında, lisansüstü programı açarak öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Kurulduğu günden bu yana sanat eğitimi alanında önemli bir boşluğu dolduran bölümümüz halen eğitim-öğretime devam etmektedir.     Temel Eğitim Bölümü'nde Temmuz 2019 tarihi itibari ile 1 Profesör, 1 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Misyon ve Vizyon

Görsel materyallerin değerlendirilmesi, tanıtımı ve teşhirini yapabilecek; sanatı kuram ve uygulama bütünlüğünde ele alarak sosyal, dini, siyasi, ekonomik, vb. birçok açıdan değerlendirebilen; eleştirel bakış açısına sahip, teori ve pratiği bir potada eriterek kendi özgün eserlerini üreten bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.Temel sanat eğitimi sürecinde gereksinim duyulan gerekli eğitim-öğretim ortamını en uygun biçimde sağlayarak, öğrencilerin teorik ve pratik düzeyde kendilerini deneyebilmeleri ve geliştirebilmeleri hedeflenmektedir.