Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Güzel Sanatlar Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü

Misyon ve Vizyon

 MİSYON Sanatın Bilimsel ve Kuramsal Yönünü öğreterek, öğrencide bilimsel ve kuramsal düşünebilme yetisi oluşturmak.   VİZYON Klasik ve Çağdaş nitelikte görsel materyallerin değerlendirilmesi, tanıtımı ve teşhirini yapabilecek, Sanatı kuram ve uygulama bütünlüğünde ele alarak, değerlendirebilen, analizini yapabilen bireyler yetiştirmek.