Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

İlahiyat Fakültesi

Tarihçe

İslami İlimler Fakültesi Atatürk Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 21.11.1969 tarih ve 32 sayılı kararına istinaden, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatının 04.12.1970 tarih ve 16146 sayılı uygundur görüşü ile 12 Mart 1971 tarihinde kurulmuş olup, tedrisata 1971-1972 ders yılında başlamıştır. İslami İlimler Fakültesi 1971 yılında açılmıştır. 20 Temmuz 1982’de yayınlanan 42 sayılı kanun hükmündeki kararname ile kurulan İlahiyat Fakültesi ismi altında eğitim-öğretim faaliyetleri devam etmektedir. Fakülte kuruluş yıllarında Tefsir ve Hadis, Fıkıh ve İslam Hukuku ve İslam Dil ve Edebiyatları olmak üzere üç bölümden oluşmuştur. Daha sonraki düzenlemelerle bölümler Kelam ve İslam Felsefesi, Tefsir ve Hadis, ve İslam Medeniyeti ve Sosyal Bilimler şeklinde yapılandırılmıştır. Son olarak İlahiyat Fakültelerinin yeniden yapılanma sürecinde 1998-1999 öğretim yılı itibariyle bölümlerin yapısı şu şekilde düzenlenmiştir:    Temel İslam Bilimleri Bölümü  Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü  İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü  İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü  

Misyon ve Vizyon

 İslam ilim ve kültür mirası içerisinde yer alan bilim dallarını ve konularını tarihsel ve problematik yönleriyle ele alır ve inceler.  İslam dininin temel kaynaklarını ve bunları anlama çabalarını gerekli kaynak dil yeterliliğini sağlayarak bilimsel metotlarla inceler.  İslam inanç ve düşünce tarihi içerisinde meydana gelen üst ve alt oluşumları, farklılık ve ekolleşmeleri tarihsel ve güncel yansımalarıyla birlikte araştırır ve değerlendirir.  İslam kültürünün inanç, ahlak ve davranış boyutlarıyla ferdi ve toplumsal düzeyde oluşturduğu birikimi değerlendirir ve aktüel yansımalarını analiz eder.  Din ve düşünce alanında geleneksel ve modern birikim ve tecrübeleri sentezleyerek, tarihsel bilince aynı zamanda bugününü ve geleceğini inşa edebilme kabiliyetine sahip öğrenci ve bilim insanları yetiştirir.