Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Tez İntihal Raporu Hakkında (Turnitin)

Üniversitemizin öğretim elemanları, öğrencileri, araştırmacıları ve diğer perosoneline; ödev, rapor ve tez türü dokümaların, yıllık submit kotasına uygun şekilde (*), analiz yapması için kullanım hakkı verilmektedir. 

Not:

Makale analizi için iThenticate kullanılmalıdır.