Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü

Tez Savunma Sınavı Günü

1-Jüri üyeleri tarafından tez değerlendirme formu ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

2- Bir adet Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tutanağı düzenlenir. (İsim değişikliği olması halinde Tez başlığı değişenler için tez savunma sınavı tutanağı düzenlenecektir.)

3- Tez savunma sınavına başarılı olması neticesinde bastırılacak tez sayısı kadar Tez Onay Sayfası düzenlenerek ve  katılan jüri üyelerine imzalatılarak ciltli tezin içine konulacaktır.

4- Dışarıdan gelen (Diğer Üniversiteden) Öğretim Üyesinin yolluğu ile ilgili belgeleri sınavdan sonra Enstitüye teslim edilecektir.