Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

Topluma Hizmet Uygulamaları

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında Bölümümüz 3. sınıf öğrencileri her yıl farklı etkinlikler gerçekleştirmektedirler.
2012 yılında, bu etkinlik kapsamında, çeşitli Üniversitelerden Öğretim Üyeleri konferanslar gerçekleştirdi.
2013 yılında ise;
Konferans etkinliği,
Kutlu Doğum Programı,
Organ Bağışı Paneli,
Çocuk Esirgeme Kurmunda barınan çocuklara rehberlik ve yardım etkinliği şeklinde farklı alanlarda gerçekleşti.

Her yıl gittikçe etkinlik alanını genişleten ve hizmet kalitesini yükselten bir anlayışla, Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi amacına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.