Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

KONFERANS

PROF. DR. KÂZIM KÖKTEKİN’DEN “DİLİMİZ KİMLİĞİMİZDİR” KONFERANSI

Devamı

PANEL

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNÜ KURANLAR VE YAŞATANLAR PANELİ YAPILDI

Devamı
Atatürk Üniversitesi Tarafından Hazırlanan "Erzurum’un Yüzleri" Serisine Yedi Yeni Kitap Eklendi
2015-09-29
Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN ve Doç. Dr. Gülhan ATNUR, SÖKÜM Toplantısına Katıldı.
2015-12-09
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Mezunlarını Verdi.
2015-12-18
Tüm Duyurular

Tarihçe


17 Kasım 1958 tarihinde öğretime başlayan bölümümüz; Türk dili, edebiyatı ve folklorunu ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirmek ve yaygın hâle getirmek amacıyla faaliyet göstermektedir. Bu hususta Türk kültürünün temelini oluşturan Türk dili ve edebiyatı alanında geçmişten bugüne kadar ortaya konulmuş sözlü ve yazılı ürünleri araştırarak geçmiş ile yeni nesiller arasında bir köprü vazifesi görmek, bölümümüzün temel misyonunu teşkil etmektedir. Kurulduğu tarihten itibaren bölümümüzde görev yapmış pek çok öğretim üyesi de bu misyonu kendilerine şiar edinerek bölümümüzün akademik açıdan güçlü ve yetkin olmasını sağlamaya çalışmıştır. Kuruculuğunu Prof. Dr. Mehmet KAPLAN’ın yaptığı bölümümüze başlangıçtan itibaren Ali Nihat TARLAN, Ahmet CAFEROĞLU, Şinasi TEKİN, Gönül ALPAY TEKİN, Güler GÜVEN, Kaya BİLGEGİL, Selahattin OLCAY, Haluk İPEKTEN, Mehmet AKALIN, Mustafa İSEN, Şerif AKTAŞ, Orhan OKAY, Muhan BALİ, Harun TOLASA, Umay GÜNAY, Efrasiyap GEMALMAZ, Recep TOPARLI, Saim SAKAOĞLU, Bilge SEYİDOĞLU, Celal TARAKÇI, Turgut KARABEY, Ali Berat ALPTEKİN, Abdulbaki ÇETİN, Orhan Kemal TAVUKÇU, Metin AKKUŞ ve Avni GÖZÜTOK gibi pek çok öğretim üyesi emek vermiştir. Mezkûr akademisyenlerden birçoğu Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli üniversitelerinde hem öğretim üyesi olarak hem de yönetici olarak farklı görevlerde bulunmuşlar ve bulunmaya devam etmektedirler.

Misyon ve Vizyon

 Misyon Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, evrensel insanlık değerlerini ve anlayışlarını benimsemiş, donanımlı, pozitif düşünen, üretken, katılımcı, araştırma ve problem çözme yeteneğine sahip, kendisi ve çevresiyle uyumlu, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan bir gençliğin yetişmesini üstlenen, nitelikli öğretim elemanları ile bilim üreten, ürettiği bilimi ve birikimi insanlık yararına kullanan, uluslararası standartları yakalama gayreti içinde olan bir bölümdür. Ayrıca milletimizin bağımsızlığının en önemli göstergelerinden biri olan dilimizin tarihî gelişimini de dikkate alarak tekrar asıl gücüne kavuşmasını sağlamak; bir milletin kültürünü, hayat tecrübesini, dünya görüşünü ifade eden edebiyat ürünlerini bilimsel ölçütler çerçevesinde incelemektir. Lisansüstü misyonumuz, doktora programına devam edebilecek nitelikte ve sayıda bilim uzmanı öğrenciler yetiştirmektir. Buna bağlı olarak çağdaş bilgilerle donanmış bireyleri dil ve edebiyat tarihi yönünden de aydınlatmak; Türk dili ve edebiyatına yaptığı katkının yanında çalışmalarını uluslararası sahada da tanıtabilmek; bu sayede evrensel çalışmalara katkıda bulunabilmek. Bunu yaparken Türk kültürünün kaynaklarını araştırmak; ürünleri yazar, eser, devir bağlantıları içinde ele alarak, bunların inceleme yöntemlerini geliştirmek; yapılan inceleme sonuçlarını dil ve edebiyat açısından değerlendirebilmektir.   Vizyon Türkçenin güzel ve doğru bir şekilde kullanılmasını sağlayan; Türk dilini ve edebiyatını, toplumu yansıtan bir inceleme alanı olarak gören, bunun yanında küreselleşen dünyada Türk kültürünün evrensel kültür içindeki yerini belirleyen ve ön plana çıkmasını sağlayan, bilgi üreten, akademik anlamda, tarihi bugünle buluşturup toplumsal gelişme sürecini inceleyen; dinamik hedefleri olan, edebiyat ve dil açısından misyonunu yerine getirmede tüm sosyal bilimlerden ve kaynaklardan yararlanabilen bir bölüm olmaktır. Ayrıca Türk Dili, Türk Edebiyatı ve Türk Kültürü alanlarında bilimsel araştırma ve yayın yaparak Türklük bilimine katkıda bulunmak ve bilimsel düşünme yeteneği kazanmış, nesnel, akılcı, araştırıcı, dalında yetkin bireyler yetiştirmektir.