BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

ÖĞRENCİ KONGREMİZ TAMAMLANDI

https://drive.google.com/drive/folders/0B1dsptk3VpcVQkJ5TDZuOUtUYjg

Devamı

HAYVAN HASTANESİ AÇILIŞ TÖRENİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fak

Devamı

MEZUNİYET VE YEMİN TÖRENİ

Veteriner Fakültesi Mezuniyet ve Yemin Töreni Yapıldı

Devamı

NOSTALJİ GECESİ

Gönülleri Titreten Nağmeler

Devamı
Nostalji Gecesi
2017-05-08
Çiftçi Eğitim Projesi Değerlendirme Toplantısı
2011-11-02
Road Show Toplantıları
2011-10-19
Tüm Etkinlikler
BÜTÜNLEME VE YAZ OKULU HAKKINDA DUYURU
2017-12-08
Mazeret Arasınav Tarihleri
2017-11-26
2017-18 Güz Dönemi Arasınav Tarihleri
2017-11-05
Tüm Duyurular

Dekanın Mesajı

Fakültemiz; Atatürk Üniversitesi bünyesinde 1997 yılında kurulmuş olup Veteriner Hekimlik alanında kendine düşen görevi yapmaya ve beklentileri üst düzeyde karşılamaya çalışmaktadır. Fakültemiz; çağdaş bilgi ile donanmış, araştırma yapma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, saygılı, duyarlı, ileri görüşlü, eşitliğe ve kanun gücüne inanan, demokratik, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, vatanını seven Veteriner Hekimler yetiştiren nitelikli eğitim vermeyi, araştırma ve topluma hizmet yükümlülüğünü uluslar arası standartlarda yürütmeyi, hayvan hakları, sağlığı ve verimliliği, gıda hijyeni, teknolojisi, kalite ve kontrolü, halk sağlığı ve çevre güvenliği için bilgiye ulaşmayı, bilgi üretmeyi, uygulama ve yaymayı görev edinmiştir. Prof. Dr. Yavuz Selim SAĞLAM

Tarihçe

Türkiye`de ilk Veteriner Hekimliği öğretimine 1842 yılında öğretim süresi 3 yıl olmak üzere 12 öğrenci ile Godlewsky isimli Prusyalı bir askeri veteriner tarafından İstanbul`da başlandı. 1886 yılında kurullan Baytar Rüştiyesi’ni bitiren öğrenciler askeri İdadiye, oradan da Baytar Mektebine gitmeye hak kazanıyorlardı. 1889`da kurulan Sivil Veteriner Mektebi’nin ilk mezunları arasında İstiklal Marşımızın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy’da bulunuyordu. 1894`te İstanbul`da Mülkiye Baytar Mekteb-i Alisi kuruldu. 1909`da ilk olarak bir Veterinerler grubu Avrupa`ya 2 yıllık ihtisasa gönderildi. 1928`de "Baytar Mekteb-i Alisi" yerine okulun adı "Yüksek Baytar Mektebi" şeklinde değiştirildi. 1933`de İstanbul`daki Mektep, "Baytar Fakültesi" adı altında Ankara`ya taşındı. 1937 Haziranında "Baytar" deyimi yerine "Veteriner Hekim" deyimi kabul edildi. Baytar Fakültesinin adı da Veteriner Fakültesi oldu. 1934 yılında bilimsel terimlerde Arapça’dan Latinceye geçildi. 1939`da öğretim süresi 5 yıla çıkarıldı. 1948`de Veteriner Fakültesi Ankara Üniversitesi bünyesine alındı. Daha sonra 1960 yıllardan günümüze kadar sırasıyla Elazığ, İstanbul, Bursa, Konya, Van, Kars, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Urfa, Hatay, Kırıkkale, Afyon, Kayseri, Samsun, Balıkesir ve Sivas illerinde Veteriner Fakülteleri kuruldu. Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 30/05/1997 tarih ve 97/9535 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle ERZURUM da kurulmuş olup, 04 Ağustos 1999 tarihinde de kurucu Dekan olarak Prof.Dr. İsmet PAMİR atanarak kuruluş çalışmalarına başlamıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 25/01/2000 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 3 Bölüm, 19 Anabilim Dalı kurulması uygun görülmüştür. Söz konusu bölüm ve anabilim dalları; Veteriner Hekimlik alanlarında gerek lisans ve gerekse yüksek lisans eğitim ve öğretiminde söz sahibi olan Avrupa Birliği’ne Akreditasyon çalışmalarını Avrupa Birliği adına yürüten Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) (European Association of Establishments for Veterinary Education) ve Avrupa Veterinerler Federasyonu (FVE) (Federation of Veterinarians of Europe)’nin önerileri doğrultusunda Dekanlığımızın teklifi ile 13/04/2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Fakültemiz bünyesinde 3 olan bölüm sayısı 5, 19 olan Anabilim Dalı sayısı ise 20 olmuştur. Ayrıca Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü bünyesinde Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Anabilim Dalı’nın açılmasıyla Fakültemizde Anabilim Dalı sayısı 21’e çıkarılmıştır. Avusturya’nın Viyana kentinde 19-21 Mayıs 2010 tarihinde yapılan EAEVE ’nin 23. Genel Kurul Toplantısında Üniversitemiz Veteriner Fakültesi’nin tanıtım sunumu sonrası yapılan oylamada Üniversitemiz Veteriner Fakültesi oybirliği ile EAEVE’ye üye olarak kabul edilmiştir.

Misyon ve Vizyon

Vizyon Bölge Üniversitesi konumundaki Atatürk Üniversitesi’nin bir birimi olan Fakültemizin ulusal ve uluslar arası düzeyde öncü ve tercih edilen saygın bir kurum olmasını sağlamak amacıyla; Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı, etik anlayışa sahip, toplumsal beklentilere cevap veren ve sorunlara çözüm getiren, Hayvan refahı ve haklarını gözeten, Sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda, sağlıklı insan kavramı ile halk sağlığı sorunlarının çözümüne yardımcı olan ve çevreye duyarlı dünya standartlarında eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapmaktır. Misyon Fakültemizin misyonu; Küçük ve büyükbaş hayvanlar, pet hayvanları ile kümes hayvanlarının yetiştirilmesi, nesillerinin iyileştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, hayvan sağlığının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarda koruyucu hekimlik görevlerinin yerine getirilmesi, hayvansal ürünlerin niteliğinin ve insan sağlığına uygunluğunun kontrolü, çevre kirliliği, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin pazarlanması konularında eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapmaktır.   Bu misyon kapsamında amacımız ulusal düzeyde öncü, etik değerlere sahip, Veteriner Hekimlik alanlarındaki tüm problemleri öngörebilen ve çözebilen, çağdaş eğitim prensipleriyle, mesleki alanlarda yetkin ve araştırmacı veteriner hekimler yetiştirmektir.