BAUM Portal English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Vizyon

Fakültemizin üçüncü misyon bir üniversite içerisindeki vizyonu “Ulusal ölçekte eğitim kalitesi açısından rekabet edebilen ve sosyo-ekonomik açıdan katkı verebilen bir mimarlık  ve tasarım fakültesi” olarak belirlenmiştir.